۶۰ درصد منابع دریافتی برای سفر رئیس جمهور به اصفهان مربوط به صنعت و معدن است.محسن ایروانی در اولین جلسه بررسی مجوزهای حوزه کاری سفر رئیس جمهور افزود: در مجموع ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد بدهی برای صنعت و معدن پیش بینی شده است که ۶۰ درصد اعتبار استانی است.

وی ادامه داد: ۲۳۶ طرح صنعتی در استان وجود دارد که ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن سرمایه ثابت و ۱۰ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در اطراف پایتخت است.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و کار دولت اصفهان با بیان اینکه اعلام دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و اعلام بانک مرکزی به دفاتر مبنای کار ما است، گفت: وی اظهار داشت: بانک های مختلف از این اعتبار در بخش صنعت و معدن مشخص است، بانک ملت ۳۴ پروژه و بانک تجارت ۲۴ پروژه دارد.

وی افزود: حدود ۵۸ پروژه در این دو بانک وجود دارد که باید برای دو سال برنامه ریزی شود و طبق تصمیمی که در استان گرفته شده باید پروژه ها در این کمیته اولویت بندی شود و در پایان سال ۱۴۰۲ می توانیم همه چیز را به پایان برسانیم. . بیایید طرح ها را معرفی کنیم.

ایروانی خاطرنشان کرد: بررسی لازم در مورد تمامی پروژه ها در چند جلسه آینده انجام می شود و بسته به بررسی اجمالی، ابتدا اقدامات لازم را انجام داده و این پروژه ها را به شبکه بانکی معرفی خواهیم کرد.

وی گفت: ۲۳۶ طرح صنعتی را در چهار جلسه آینده بررسی و طرح های مصوب را در ۶ مرحله ارائه می کنیم تا کارها به نتیجه لازم برسد.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و کار استان اصفهان بررسی در این کمیته و معارفه ها از طریق استاندار انجام می شود و افزود: در صورت امکان اساس کار خود را با سیستم صحیح انجام خواهیم داد. ، در غیر این صورت معرفی خواهد شد. به روش دیگری انجام می شود.برنامه ریزی انجام می شود.

وی ادامه داد: فهرستی از متقاضیان خدمات در مقطعی تهیه و با امضای مدیران شبکه بانک های استان به دفتر رئیس جمهور ارسال شد و مقرر شد خدمات موسسات بر اساس نرخ صورتحساب شود. مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات جاری در شبکه بانکی.

ایروانی با بیان اینکه شبکه بانکی باید ظرف سه ماه آینده تجهیزات لازم را تجهیز کند، گفت: در صورت رد طرح در حد اعتبار قابل قبول، باید طرح دیگری ارائه کنیم.