۵۰ مدرسه در قم ظرفیت مقاوم سازی ساختمان های خود را ندارند


به گزارش تابناک قم، ناصر حمزه ای با بیان اینکه مدارس غیردولتی و استحکام بناهای آنها وجود دارد، گفت: ۲۰۷ مدرسه غیردولتی در استان قم داریم.

وی با بیان اینکه ۲۴ هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند، گفت: همچنین حدود ۲۵۰۰ معلم در این مدارس مشغول به کار هستند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: ۴۰ تا ۴۰۰ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

زمانی که شهرداری به تعداد زیادی از این مدارس در خصوص کمبود ظرفیت اعلام کرد، وی گفت: حدود ۱۵۰ مدرسه از ۲۰۷ مدرسه غیردولتی جزو مدارس قدیمی و اجاره ای بوده که قابل تخریب نیست. و بازسازی شد.

حمزه ای با بیان اینکه شهرداری قم ۳ سال برای تقویت ساخت این مدارس مهلت داده است، گفت: با بحث هایی که انجام شد توانستیم این مدت را یک سال دیگر تمدید کنیم و امسال پایان ۴ آخرین روز از سال شهرداری قم

وی وقتی نشان داد که متأسفانه تغییر و استحکام بنا را در مدارس دیگر نمی بینیم، تصریح کرد: بیش از ۱۴۰ مدرسه غیردولتی اجاره ای است و صاحب آنها اجازه تخریب و بازسازی را نمی دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی را بیان کرد و افزود: زمین باید در اختیار مدارس غیردولتی قرار گیرد که دولت و بانک ۳۵ تا ۵۰ به آنها بدهند. % منابع

وی ادامه داد: متأسفانه هیچ اقدام مناسبی برای این قانون صورت نگرفته و دلیل اصلی اداره ۱۴۰ مدرسه غیردولتی در مناطق مسکونی همین است.

حمزه ای با بیان اینکه اگر این قانون اجرا می شد امروز شاهد این فاجعه نبودیم، یادآور شد: یک شرکت تخصصی که در این زمینه متخصص است از سوی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد و مذاکرات لازم با شما انجام شد. ‌ ‌ تاکنون توانسته ایم پایه های ۵۰ مدرسه را مستحکم کنیم

وی همچنین گفت: با توجه به اطلاع از وضعیت سایر مدارس غیردولتی، حدود ۴۰ تا ۵۰ مدرسه نمی توانند برق ساختمان را بگیرند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در پایان تاکید کرد: دو پیشنهاد برای مدارسی داریم که قدرت ساخت دریافت نمی کنند، یکی انتخاب بعدازظهر مدارس دولتی و دیگری اینکه برای انتخاب بعدازظهر سایر مدارس غیردولتی از آنها قدرت ساختمان دارند، آنجا باشند.

50 مدرسه در قم ظرفیت مقاوم سازی ساختمان های خود را ندارند