۳ خطای رایج طراحی خانه کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند ۱۴۰۱ جلوگیری کرد


منصفانه طراح خانه باید آموزش ماهر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی شخصی را برای سالیان متمادی با بیرون وقفه به کار گیرد به همان اندازه همراه خود طراحی دقیق مناطق، مسکن اشخاص حقیقی را به طرز ماهرانه ای متحول تنبل. در این متن ۳ خطای رایج طراحی خانه کدام ممکن است نباید در ۱۴۰۱ مرتکب شوید را فهرست کرده ایم.

خطا اول: ترکیبی کنید

3 خطای رایج طراحی داخلی که باید از 1401 جلوگیری کرد

یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین ایرادات طراحی خانه کدام ممکن است می بینیم، ابعاد خطا است. متنوع اجتناب کرده اند چیزهای کودک نوپا در یک واحد اتاق ممکن است اتاق را به هم ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامرتب نماد دهد. منصفانه خانه فوق العاده شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم ریخته نشاط عقب کشیدن نیز به در کنار دارد، دوم ای در نظر گرفته شده کنید وقتی وارد خانه ای می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وضعیت خانه فروریخته مواجه می شوید، چه حسی ارائه می دهیم می دهد. با این حال وقتی خانه به ابعاد کافی عظیم است، پس اجتناب کرده اند کسب منصفانه شیشه، می توانید برای شخصی منصفانه نوشیدنی سرماخوردگی مناسب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فضای خانه شادی کنید.

خطا دوم: محدوده فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند تزئینی

3 خطای رایج طراحی داخلی که باید از 1401 جلوگیری کرد

یادبودی برای مادربزرگتان هر دو عکس جدیدی کدام ممکن است بلافاصله اجتناب کرده اند بازار به دست آورده اید، تمام وسایل تزئینی کدام ممکن است با توجه به آنها گیج شده اید از نمی دانید آنها را در کجای خانه قرار دهید. زمان کسب منصفانه کابینت برای نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق به فراهم می کند منزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند دکوری فرا رسیده است. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است ناهمواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر به نظر می رسد خانه را ناخوشایند می تنبل.

متنوع اجتناب کرده اند اجزا تزئینی عجیب و غریب اتاق خواهید کرد را عجیب و غریب می کنند. اگر خاطراتی دارید کدام ممکن است دوست دارید، ظریف کردن آنها در تمام خانه بی این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون این سیستم است. به عنوان جایگزین، در نظر گرفته شده شخصی را به چیزهای خوشایند در مسکن منحرف کنید، مربوط به چیدن وسایل در کابینت هر دو هر جایی.

خطا ۳: وسایل را توسط خودم آویزان نکنید

عکسها عکاسی می توانند جلوه های شگفت انگیزی را در تنظیم خانه ما حاضر دهند. حتی کسب ساعت دیواری به فرآیند های مختلف ممکن است ما را اجتناب کرده اند دیدن آن ها در کل زمان لذت ببرد. با این حال به دلایلی باقی مانده است در طراحی اجسام معلق خطا می کنیم.

اولین اشتباهی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند طراحان خانه مرتکب می شوند اینجا است کدام ممکن است در جستجوی ابعاد خطا هستند. اجتناب کرده اند بزرگی نترس! بهتر تقریبا در همه زمان ها بیشتر است. منصفانه تأثیر هنری فوق العاده کودک نوپا بالقوه است بی فایده به تذکر برسد، در حالی کدام ممکن است آثار هنری عظیم ممکن است به م componentلفه مهمی در یک واحد اتاق تغییر شود. اگر می‌خواهید بیش اجتناب کرده اند منصفانه قطعه قرار دهید، قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد را بررسی کنید به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است به نظر می رسد خوبی دارد پیدا کنید. به خاطر داشته باشید، شناخته شده به عنوان منصفانه قوانین عمومی، درجه توجه فوق العاده خالص به نظر می رسد مانند است.

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

همه ما می خواهیم خطا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اشخاص حقیقی مجاز به خطا هستند. پس خودتان را سرزنش نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خطاها شخصی درس بگیرید. طراحان خانه، چه دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه صرفاً قصد دارند دکوراسیون منزل شخصی را داشته باشند، باید به اجزا کلیدی طراحی خانه ۱۴۰۱ ملاحظه داشته باشند. تحمیل فضای اوقات فراغت بخش خانه مهمترین چیزی است کدام ممکن است می توانیم به آن است در نظر گرفته شده کنیم به همان اندازه محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری داشته باشیم. مکانی برای ما در مواقعی کدام ممکن است تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوفته هستیم.

*** محتوای این متن جنبه تبلیغاتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرنا مسئولیتی در قبال آن ندارد.