۲۰ گام برای کاهش پوند در ماه رمضان
افزایش وزن در ماه رمضان بیشتر اوقات همراه خود عادات نادرست در کنار است کدام ممکن است تا حد زیادی به وعده افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیش از حد اجتناب کرده اند شیرینی ها در دوران روزه داری درمورد تبدیل می شود.