۲ فواید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبکی قرص خمیردندان


بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان فوق العاده حیاتی است از به محافظت سلامت دندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه ها {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر مشکلات بهزیستی جلوگیری می تنبل. سلامت ضعیف دندان نیز همراه خود دیابت، سکته مغزی، بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتریت گفته می شود.

یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند سطوح رعایت بهداشت دهان، اخراج ۲ بار در روز است. برای ضمانت اجتناب کرده اند اینکه کارتان را خوشایند انجام می دهید، ۲ دقیقه منصفانه بار در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار در عصر به شستشو اختصاص دهید. (۵)

محصولاتی کدام ممکن است استفاده می‌کنید می‌توانند بر سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان ممکن است تأثیر بگذارند، به همین دلیل انجام تجزیه و تحلیل {در این} زمینه فوق العاده مهم {است تا} بتوانید یکی اجتناب کرده اند بهتر از انتخاب‌ها را برای نیازهای دهان شخصی محدوده کنید. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محصولات مهم با توجه به بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان، خمیر دندان ویژه به ویژه خمیر دندان است.

قرص های خمیردندان چیست؟

یکی اجتناب کرده اند بسیاری از خمیردندان های حال دسترس در بازار، قرص های خمیردندان مربوط به قرص خمیر دندان PÄRLA می باشد. اینها قرص هایی هستند کدام ممکن است می توانید در دهان بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بجوید. سپس در حین شستشو آغاز به کف کردن می تنبل. وقتی چکید، می توانید طبق استاندارد مسواک بزنید.

مزایای آن چیست؟

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این محصول نسبتاً جدیدی است، قابل دانستن است کدام ممکن است دوست دارید مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب آن را بدانید. {برای شروع}، در همین جا برخی اجتناب کرده اند مزایایی کدام ممکن است می توانید هنگام استفاده اجتناب کرده اند قرص های خمیر دندان به انگشت آورید معرفی شده است شده است:

۱. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فرآیند های سازگار همراه خود تنظیم زیست

یکی اجتناب کرده اند سود های بی نظیر اکثریت اینها خمیردندان تنوع آن همراه خود تنظیم است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نیازی به نگهداری آن در لوله نیست، اشخاص حقیقی می توانند میزان زباله تولیدی شخصی را کاهش دهند.

اکثر لوله های خمیردندان اجتناب کرده اند طیف وسیعی اجتناب کرده اند داروها استفاده می کنند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در امکانات استفاده مجدد تایید نشده اند. شدیدتر اینجا است کدام ممکن است لوله‌های خمیردندان معمولاً اجتناب کرده اند آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک بازسازی شده‌اند کدام ممکن است همراه خود تحویل داد زمان به میکروپلاستیک تغییر می‌شوند. اینها سپس به تنظیم زیست سرایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی خطرناک خواهند بود.

این دلیل است، لوله های خمیر دندان بیشتر اوقات به {زباله ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاها ختم تبدیل می شود. همراه خود دیدن ۱.۵ میلیارد لوله کدام ممکن است هر ساله در زباله ریخته تبدیل می شود، نسبتاً است کدام ممکن است دوستداران تنظیم زیست قابل انجام است بخواهند این مورد را تنظیم دهند.

اگر تنوع همراه خود تنظیم زیست یکی اجتناب کرده اند معیارهایی است کدام ممکن است هنگام محدوده خمیر دندان جستجو در آن هستید، تنظیم بسیاری از قرص ها انتخاب خوبی است. چون آن است قبلا اشاره کردن شد، قرص های خمیردندان خواستن به تیوب را اجتناب کرده اند بین می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص می شوند کدام ممکن است در ساخت ضایعات نقشی ندارند. نگهداری آنها در ظروف قابل استفاده مجدد راهی برتر برای نگهداری قرص ها با بیرون ساخت زباله است.

۲. به جلوگیری اجتناب کرده اند ناپاکی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستن به خمیر دندان {کمک می کند}

یکی اجتناب کرده اند مزایای عظیم قرص های خمیردندان اینجا است کدام ممکن است به مقیاس خمیرها باز نشده نیستند. کفگیرها اجتناب کرده اند این کار لذت خواهند برد از ممکن است به فرزندانشان کمک تنبل به همان اندازه {به درستی} با بیرون شکستن به محصول بشویید. این معمولاً روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است خمیر دندان زیادی را در مسواک شخصی بفشارید، کدام ممکن است به از دست دادن پول تغییر می‌شود.

همراه خود قرص های خمیردندان، اجباری نیست درگیر خطا در قطع خمیر دندان باشید. مقیاس هر بشقاب متشابه است، به همین دلیل هر بار کدام ممکن است دندان های شخصی را مسواک می زنید، مقدار یکسانی اکتسابی می کنید.

2 فواید و سبکی قرص خمیردندان

عوامل نقطه ضعف چیست؟

برای پیش آگهی دقیق، کشف کردن کاستی ها در استفاده اجتناب کرده اند قرص های خمیردندان نیز حیاتی است. در همین جا برخی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است می توانید پیش بینی داشته باشید معرفی شده است شده است:

۱. سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه خواستن به ورزش دارد

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است اشخاص حقیقی قابل انجام است در اولین امتحان خمیردندان همراه خود آن مواجه شوند سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس . قرص ها معمولاً عمیق هستند از جذاب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی جویده نمی شوند فوق العاده خشک هستند. با این حال اجباری نیست سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پیش بینی را برای مدت زمان بسیار طولانی تحمل کنید از تبلت در پایان خیس تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هنگام اخراج اجتناب کرده اند آن می چکد. همراه خود تحویل داد زمان، در پایان به این تخصص نیز رفتار خواهید کرد.

۲. ادامه دارد مورد پسند نیست

حتی اصولاً دوستدار تنظیم زیست است، با این حال ادامه دارد به مقیاس خمیر دندان روزمره موجود در تیوب مورد پسند نیست. یکی اجتناب کرده اند توضیحات این امر اینجا است کدام ممکن است به طور فشرده در فروشگاه ها به راحتی در دسترس است نیست. اگرچه می‌توانید آن‌ها را در فروشگاه‌هایی پیدا کنید کدام ممکن است در محصولات دوستدار تنظیم‌زیست تخصص دارند، با این حال وقتی وارد داروخانه می‌شوید، قرص‌های خمیردندان دیده نمی‌شوند.

هدف عکس کدام ممکن است دستگیر نشده است اینجا است کدام ممکن است افراد بیشتر اوقات تمایلی به تنظیم ندارند. افراد همراه خود خمیر دندان کاشته شده شخصی دستی هستند، به همین دلیل رفتار کردن به چیزی انصافاً خاص قابل انجام است به سختی اندازه بکشد.

بالا

مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه نگه از گرفتن دندان ها حیاتی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است خمیر دندان منصفانه محصول مهم {برای حفظ} بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان است، نوع خمیردندانی کدام ممکن است محدوده می کنید حیاتی است. خمیردندان نوع جدیدی اجتناب کرده اند خمیردندان است کدام ممکن است {به دلیل} فواید مختلف اجتناب کرده اند جمله خواص غیر سازگار همراه خود تنظیم زیست، غیر ساینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر آن در جاری شناخت است. با این حال معایبی نیز دارد، مربوط به به راحتی در دسترس است نبودن مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تطبیق دیگران.

اگر دوست دارید تغییری تحمیل کنید، حاضر منصفانه فاصله آزمایشی کمک خواهد کرد که شما انتخاب گیری بسته شدن حیاتی است.

دارایی ها

  1. “قرص های خمیردندان: عامل عظیم بعدی ممکن است؟”، تأمین: https://www.dentistryiq.com/dentistry/products/hygiene/article/14203936/toothpaste-tablets-your-next-big-thing
  2. «۷ بهتر از تب خمیر دندان ۲۰۲۲»، تأمین: https://www.treehugger.com/best-toothpaste-tabs-5116283
  3. “خمیر دندان: خمیر دندان جدید”، تأمین: https://health.howstuffworks.com/wellness/oral-care/products/toothpaste-tablets-new-way-to-brush-teeth. htm
  4. “۴ بهتر از قرص دندانی همراه خود بسته بندی سازگار همراه خود تنظیم زیست”، تأمین: https://www.ecowatch.com/best-toothpaste-tablets-2654810784.html
  5. “ترفندهایی برای بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان”، تأمین: https://www.verywellhealth.com/oral-hygiene-5209794
  6. “Colgate راه جدیدی را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند لوله های خمیر دندان پیش می برد”، تأمین: https://recyclinginternational.com/plastics/colgate-leads-toothpaste-tube-recycling-innovation/26597/