100 گرم شکلات تلخ (85)) در روز: تغذیه


شکلات تلخ با کیفیت 100 گرم دارای 550 کیلو کالری و فقط 15 گرم شکر است.

اگر این حالت شما را برای تمام بعدازظهر سیر می کند و هنوز کالری زیادی در طول روز نمی خورید ، آیا می گویید خوردن روزانه وال بار مطابق با رژیم غذایی سالم است؟

دیدگاهتان را بنویسید