۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان از گاز سبز استفاده می کنند


به گزارش تابناک ایلام؛ محمود کشاورز گفت: دو شهر استان ایلام در فهرست مراکز دارای وضعیت سبز منبع گاز ثابت است.

وی گفت: با گازرسانی به تمامی مناطق شهری و روستایی روستاهای بدره و سیروان، مردم این دو روستا به طور ۱۰۰ درصدی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی همچنین گفت: توسعه شبکه گازرسانی استان در سطح خوبی قرار دارد به طوری که ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۷ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش شبکه گازرسانی هستند.

کشاورز همچنین گفت: در استان ایلام ۶۲۴ روستا وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۵۱۷ روستا گازرسانی شده و ۲۶ شهر استان به طور کامل گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام ادامه داد: ۳۸ روستای استان ایلام ظرفیت گازرسانی، گازرسانی به تمامی روستاها را ندارند. استان در حال اقدام است، با اتمام پروژه ها در نهایت به ۹۹ درصد پوشش روستاهای روستایی استان می رسیم.

وی گفت: امسال بیشتر روستاهای باقیمانده استان در شهرستان هلیلان است که پیمانکار شرکت گاز در ۱۱ روستای این شهرستان مشغول به کار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: پیمانکاران شرکت نفت نیز در روستاهای پراکنده شهرهای دیگر مشغول هستند در حال اجرا هستند و با تکمیل فرآیند به ۹۹ درصد جمعیت روستایی خواهیم رسید