۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان تجمیع شد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان: طرح مطالعاتی تجهیز و تجمیع ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان انجام شده است.

به گزارش تابناک گیلانه؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با هدف ارتقای مصرف آب و مکانیزاسیون بهتر در شالیزارها، طرح آموزشی تجهیز و تجمیع ۱۰ هزار هکتار از شالیزارها ایجاد شده است.گیلان.
صالح محمدی افزود: پس از برداشت برنج، طرح تجهیز درب ۲۳۰ هکتارها زمین کشاورزی در لاهیجان، آستانه اشرفیه و رشت با اعتبارات سفر رئیس جمهور به گیلان در حال اجراست..
امسال برای طرح تجهیز و تجمیع شالیزارهای گیلان ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.