۱۲مریکا ۱۲ عضو هیأت نمایندگی روسیه در سازمان ملل را اخراج کرد


۱۲مریکا ۱۲ عضو هیأت نمایندگی روسیه در سازمان ملل را اخراج کرد

آمریکا ۱۲ عضو هیأت نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد را از خاک خود اخراج کرد.


هزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا ۱۲ ض ض ض ض ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا


«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که این ۱۲

وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این تصمیم به عنوان «خبری بد» یاد کرد.

در زیر لیستی از محبوب ترین صفحات ما در جهان آمده است.انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت