یکی اجتناب کرده اند مصدومان حرم رضوی در بخش مراقبت های ویژه است


رئیس اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان بیمارستان شهید کامیاب مشهد اظهار داشت: حجت الاسلام دارایی یکی اجتناب کرده اند مجروحان حمله تروریستی به حرم مطهر رضوی (ع) در بخش مراقبت های ویژه خرس مداوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت است.

عقیق: دکتر مسعود خانی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران اظهار داشت:

یکی از مصدومان حرم رضوی در بخش مراقبت های ویژه است

وی یکپارچه داد: در معامله با به مصدومان این حادثه کادر درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد نهایت امتحان شده شخصی را به کار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود عنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خداوند بدون در نظر گرفتن زودتر اقامت این اعضای خانواده افزایش یابد. “

تأمین: تسنیم