یکشنبه ۱۳ فروردین، اولین روز ماه مبارک رمضان است


به گزارش تابناک قم، ستاد افتتاحیه محل کار مقام معظم مدیریت گفتن کرد: فردا اولین یکشنبه ماه مبارک رمضان است.
بر مقدمه اطلاعات ستاد استهلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای نظارتی محل کار مقام معظم مدیریت {در سراسر} ملت کدام ممکن است استحلال را بر روی از کیت دیده بانی بردند، اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ برابر همراه خود ۱۳ فروردین ۱۳۴۳ است.