یشگیری‌های رشدمداربخشی نوآورانه و اثر به منظور تعریف از بزهکاری در آینده


یشگیری‌های رشدمداربخشی نوآورانه و اثر به منظور تعریف از بزهکاری در آینده

رئیس اداره حمایت از اطفال و نوجوانان درباره برنامه های رشدمدار معاونت اجتماعی و هوا از جرمه قضائیه گفت: قوه از جرم، دامنه وسیعی از تدابیر کیفری و غیرکیفری را شامل می شود. یکی از انواع سیستم های غیرکیفری، نام اجتماعی اجتماعی است که اساسی ترین راهبرد آن دیدگاه متخص است.


به گزارش ایلنا، ارمیا ذوالریاستین ادامه داد: این نوع از هوا به عنوان یک مداخله با «هزینه¬ فایده» و «هزینه¬ اثربخشی» بالا می¬شود که آرمان جهانی و مشترک آن، تربیت نسل بههنجار، اجتماعی و خودکنترل است. این راهبرد، به دلیل کارایی و اثربخشی بالا، در دستورکار پیشتاز منطقه از جرم و آسیب اجتماعی.


یشگیری‌های رشدمدار تا بدانیم‌ حد واجد مهم است که برخی از توسعه‌یافته‌ها تا ۱ در صر. ضمناً از منظر اقتصادی ثابت شده، هزینه فایده رشدمدار به ازای هر ۱ واحد هزینه ۴۰ واحد صرفه‌جویی در آینده است که این نسبت در جوامع پیشرفته محاسبه شده و هزینه‌های فایده پرداختن به این حیطه در حال توسعه بسیار بیشتر خواهد بود.

وی اظهار کرد: مفهوم پایه رشد شناختی- اجتماعی در سنین زیر ۷ سال به روش مناسب و غیرمستقیم (از طریق بازی، قصه، شعر، سرود، نمایش خلاق، کاردستی و غیره) منتقل می شود. مطالعات متعدد نشان داده است عدم انتقال این مهارتها و توجه ناکافی به رشد همهجانبه کودک می تواند به شکل¬گیری طرحواره¬های ناکارآمد شود که هر یک از این طرحواره¬های ناکارآمد با آسیبها و جرائم مشخص در سنین بالاتر در ارتباط است. رئیس اداره حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان کرد: برنامه آموزش خانواده در وزارت آموزش وپرورش پیش از اجرای این برنامه، فاقد مصلحت بوده و صرفاً اداره سرفصلهای تصویب مراجع ذیربط، توسط مدرسان آموزش خانواده به صورت سلیقه ای صورت می پذیرفت. این برنامه به منظور آشنایی و توانمندسازی والدین و مربیان، طراحی شده و روش پیاده سازی آن در طریق آموزش مدرسان ملی، مربیان استانی و کارگاه های نهایی ویژه والدین دارای فرزند ۷ تا ۱۲ سال و همچنین کارکنان و قضات دارای فرزند ۷ تا ۱۲ سال به شکل آبشاری است.

ذوالریاستین نحوه طراحی و اجرای برنامه های برنامه های رشدمدار در کشور را تشریح و بیان کرد: معاونت اجتماعی و اجرای برنامه های قانون اساسی از سال ۹۵ یک الگوی بومی های رشدمدار را طراحی و در راهبردهای برنامه توسعه قضائی گنجانده است. ذوالریاستین ادامه داد یکی از راهبردهای ویژه در زمستان های رشدمدار، اهتمام به ترویج ادبیات نظری، توسعه تدابیر حاکمیتی و مرتبط با حوزه های دریاهایمدار بوده است که نتایج این تحقیق ها شرح زیر در سطح ملی و استانی قابل مشاهده است: الف: مطالعات مطالعاتی با. توسعه ادبیات نظر و توسعه تدابیر حاکمیتی • تشکیل کارگروه علمی تخصصی رشدمدار در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (یکی از قطبهای علمی کشور) در تدوین چهارگانه سلامت اجتماعی • تدوین سند تحلیل خرد و کلان حوزه رشدمدار (مرتبط با هوا از جرائم) و آسیب های اجتماعی) • تدوین پایه های اجتماعی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم • طراحی و تدوین مدل های ظاهری زمستانی رشدمدار در دوره های سنی مهد کودک تا دبیرستان • طراحی و تدوین رشدمدار ضمن خدمت فرهنگیان برای معلمان و کادر اجرایی • طراحی شیوه اجرا و طراحی و تدوین بیست و سه مهارت تربیت فرزند، ویژه مدرسان آموزش خانواده ب) برنامه های عملیاتی • برگزاری کارگاه های مهارت های اجتماعی پایه، ویژه مدرسان استانی و مربیان مهدهای کودک و مراکز پ. یشدبستانی • برگزاری کارگاه های زمستانی رشدمدار ضمن خدمت فرهنگیان، برای معلمان و کادر اجرایی مدارس • برگزاری کارگاه های بیست و سه مهارت تربیت فرزند، ویژه والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی توسط مدرسان آموزش خانواده.

وی افزود: مهارتهای اجتماعی، شناخت و مدیرت هیجانات، خلاقیت و پرورش هوشهای چندگانه، پرورش تفکر و رشد اخلاقی و تربیت کودکان با پرورش بر مبانی روانشناسی و آموزشهای اسلامی سرفصلهای این برنامه است. والریاستین در پایان بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ یکی از ظرفیت‌های ‌ د د


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت