گزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخاله


گزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخالهگزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخالهگزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخالهگزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخالهگزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخالهگزارش تصویری بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور از فرودگاه چاف و چمخاله

به گزارش خبرگزاری تابناک، دکتر دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود پرویز محمد نژاد نماینده مردم لنگرود در شورای اسلامی، مهندس حسین ابراهیمی شهردار چاف و چمخاله، مهندس مهران مهراب پور مدیر شورای شهر چاف و چمخاله و سایر اعضای شورا معاون خطبه استانداری، سرهنگ صبح زاهدی، جانشین فرمانده انتظامی، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان.