گاز زدای خلاء چگونه کار می کند؟


گاززدایی یا گاززدایی فرآیند حذف گاز اضافی یا ناخواسته از مایعات یا جامدات است. دو نوع گاززدا برای حذف گازهای به دام افتاده مانند اکسیژن و سولفید هیدروژن وجود دارد: گاززدای خلاء و گاززدای گریز از مرکز. با این حال، گاززدای خلاء به دلیل توانایی آنها در حذف گازهای حاصل از فرآیندهای غیرقابل استفاده و گازهای به دام افتاده بسیار موثر در نظر گرفته می شوند.

گاز زدایی خلاء به طور گسترده ای در طول آزمایشات آزمایشگاهی، تصفیه آب و تصفیه خاک استفاده می شود. بنابراین، گاز زدایی خلاء چگونه کار می کند؟ گاز زدا خلاء نوعی جداکننده گاز است که به طور همزمان برای ایجاد خلاء در اطراف مایع و کاهش فشار ظرفی که آن را در خود جای می دهد کار می کند. کاهش فشار اتمسفر با خلاء ایجاد شده در اطراف مایع ترکیب می شود تا مولکول های گاز را از مایع خارج کند.

در آزمایشگاه ها گاززدای خلاء هوای محبوس شده را از نمونه ها و معرف های شیمیایی حذف می کنند. به عنوان مثال، کوره های خلاء آزمایشگاهی برای خشک کردن کامل مواد حساس به حرارت استفاده می شود. گاززدای خلاء اغلب با سایر تجهیزات آزمایشگاهی مانند اواپراتورهای چرخشی و پمپ های خلاء استفاده می شود.

گاززدای خلاء نیز در صنایع تولیدی از جمله مواد غذایی و آشامیدنی، نفت و گاز، مواد شیمیایی و بهداشتی برای حذف گازهای محلول از ورودی استفاده می شود. آنها گازهای محلول را از مایعات مورد استفاده برای تولید محصولات نوشیدنی مانند آبجو، شراب و آبمیوه حذف می کنند.

گاز زدای خلاء چگونه کار می کند؟

رایج ترین نوع گاز زدایی خلاء شامل یک محفظه با پمپی است که خلاء ایجاد می کند. محفظه پر از مایع است که باید هنگام روشن کردن پمپ خارج شود. حباب های گاز در مایع با خروج از محفظه خارج می شوند و مایع در حالت تمیز باقی می ماند. صنایع مختلفی از گاز زدایی خلاء از جمله پالایش نفت، تصفیه آب و تولید مواد شیمیایی استفاده می کنند. گام مهمی در پالایشگاه های نفت و کارخانه های نفت، آب و شیمیایی محسوب می شود.

در زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از گاز زدایی خلاء در صنایع مختلف آورده شده است:

 • در پالایشگاه ها، گاززدایی در خلاء گام مهمی در پالایش نفت خام است. ناخالصی هایی که باعث خوردگی مواد تمیز کننده می شوند را از بین می برد.
 • در تصفیه آب، گاز زدایی در خلاء، گازهای محلول را که باعث ایجاد مشکل در سیستم های توزیع آب می شوند، حذف می کند.
 • در فرآوری شیمیایی، گاز زدایی در خلاء، گازهای محلول را که می تواند بر کیفیت محصول نهایی تأثیر بگذارد، حذف می کند.
 • حذف گازهای محلول از فاز متحرک می تواند کارایی و وضوح ستون را در کروماتوگرافی بهبود بخشد.
 • در الکتروشیمی، حذف گازهای محلول می تواند از واکنش های ناخواسته جلوگیری کرده و کیفیت داده ها را بهبود بخشد.

گاز زدای خلاء را می توان به روش های زیر استفاده کرد:

۱. گازهای گاز زدایی را از محلول های آبی با گذراندن نمونه آب از یک گازگیر خلاء، حذف گازهای جدا شده از مایع، حذف کنید.

۲. گازهای به دام افتاده را با عبور دادن فرم جامد از یک گاز زدا خلاء که گازهای پراکنده را از فرم جامد خارج می کند، از حالت جامد خارج کنید.

۳. گازهای محلول را از نمونه گاز با عبور دادن نمونه گازی از گاز زدا خلاء که گازهای محلول را خارج می کند، خارج کنید.

۴. گازهای محلول را از محلول های آبی با گذراندن محلول آبی از یک گاز زدا خلاء حذف کنید و تمام گازهای محلول را از محلول آبی خارج کنید.

گاز زدای خلاء نیز در کاربردهای مختلفی استفاده می شود که در آن حذف گازهای محلول از مایعات مهم است. به عنوان مثال، آنها در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف گازهای محلول از محیط کشت سلولی، بهبود رشد و عملکرد سلول استفاده می شوند. در فرهنگ فیزیکی، گاززدای خلاء گازهای محلول را حذف می کنند تا از انفجار جلوگیری کنند و اکسیژن رسانی بافت را بهبود بخشند.

هنگامی که با یک اواپراتور چرخشی استفاده می شود، یک گاز زدا خلاء می تواند گازهای محلول را از سیم پیچ اواپراتور حذف کند و از انتقال آنها به محصول جلوگیری کند. هنگامی که با پمپ خلاء استفاده می شود، می تواند گازهای محلول را از روغن پمپ حذف کند و از ورود آنها به محیط آزمایشگاه جلوگیری کند.

برخی از مزایای استفاده از گاز زدا خلاء عبارتند از:

 • برای حذف هوا و گازها از مایع
 • شفافیت مایع را بهبود می بخشد
 • باد را کاهش می دهد
 • برای جلوگیری از مشکلات مخلوط کردن آب
 • این به بهبود کارایی ادغام کمک می کند
 • برای کاهش انفجار تجهیزات

پایان

گاز زدایی در خلاء به ویژه زمانی مهم است که گازهای به دام افتاده در مایعات می توانند اثرات نامطلوبی داشته باشند. همچنین در ساخت محصولات مختلف از جمله پلاستیک، ژل، نوشیدنی، لوازم آرایشی و غیره اهمیت دارد.

گاززدای خلاء به ویژه برای آزمایشگاه های مراقبت های بهداشتی که گازهای به دام افتاده در نمونه های بیمار و معرف ها می تواند منجر به مثبت کاذب شود که می تواند بر مطالعات درمانی بالقوه کشنده تأثیر بگذارد، مهم هستند. با این حال، قبل از خرید یک دستگاه گاز زدای خلاء برای آزمایشگاه خود، یک فروشنده قابل اعتماد پیدا کنید که می تواند شما را به سمت راه حل مناسب برای نیازها و نیازهای شما راهنمایی کند. بالاخره چیزی که نیاز دارید تکه ای از کیک نیست. بنابراین، اجازه دهید کارشناسان شما را در انتخاب خود راهنمایی کنند، زیرا این یک قطعه مهم از تجهیزات در صنعت است که در آن از گازگیر خلاء استفاده می شود.