کمک ۸۰۰ هزار تومانی چطور؟ – خبرگزاری افق


مقامات سیزدهم را باید مقامات حاضر سوال‌های عظیم در بخش اقتصاد دانست کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند بی‌پاسخی حتی همراه خود اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغیه است.

سیدابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش کمک های بلاعوض را داده بود با این حال همراه خود تحویل داد حدود هشت ماه اجتناب کرده اند مقامات سیزدهم، ادامه دارد کار خاص نیست. نکته اینجاست کدام ممکن است مسئولان مالی مقامات توده ها تاکید کرده‌اند کدام ممکن است افزایش کمک‌ها در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن رضایی قول افزایش کمک‌ها به ۸۰۰ هزار نفر گوجه‌فرنگی را داده {است تا} اجتناب کرده اند منظر افراد سردرگمی بزرگی {در این} بخش تحمیل شود. . جاری اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، حامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان مقامات ایده می‌کنند کدام ممکن است افزایش انواع کمک‌های بلاعوض به گروه ارزی وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، کارکرد پول خارجی به ملت، چون آن است آگاه شد، روزی است کدام ممکن است روشن است.

لینک مختصر: https://ofoghnews.ir/?p=367447