کمک هزینه شهریور ۱۴۰۱ چقدر است و چه زمانی پرداخت می شود؟فرادید| ۱۳ روز تا پرداخت منظم ماهانه کمک های نقدی باقی مانده است و دریافت کنندگان کمک هزینه همچنان با دو وضعیت نامشخص مواجه هستند. اولین ابهام این است که طبق اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی آیا یارانه افزایش می یابد یا خیر. نکته دوم که مشخص نیست این است که با توجه به عزم جدی دولت برای جایگزینی صورتحساب الکترونیکی با کمک مالی، آیا این تغییر در شهریور ماه انجام می شود یا خیر؟

به گزارش فرادید، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و دارایی، در خصوص افزایش کمک های مالی به تازگی گفته است که در صورت عدم تعدیل قیمت ها بر اساس شهریور ۱۴۰۰، میزان پول را بر اساس قیمت جدید تعدیل می کنند.

بر اساس طرح اصلاحات مالی، دولت متعهد شده است تا زمانی که قیمت اقلام ضروری تا شهریور ۱۴۰۰ باقی مانده است، طرح حذف ارز ویژه ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کند که در چنین شرایطی فرصتی برای دولت وجود دارد. برای ایجاد لایحه ای برای افزایش کمک های مالی به جلو حرکت کند.

اما این بستگی به توانایی دولت برای پرداخت افزایش دیگری دارد که در شرایط فعلی غیرممکن است. اما اگر دولت توانایی و تمایل به افزایش بودجه کمکی را داشته باشد، تدوین قانون، تصویب آن از مجلس و اجرای آن زمان می برد. در این شرایط به نظر می رسد کمک ها در شهریور ماه افزایش نخواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و دارایی در خصوص ابهام دوم یعنی اجرای صورتحساب الکترونیکی گفت: دولت همچنان اصرار دارد که این فاکتور جایگزین شود، اما در شهریور ۱۴۰۱ کمک گیرندگان طبق روند پول دریافت می کنند. ماه های اخیر

کمک هزینه شهریور ۱۴۰۱ چه زمانی پرداخت می شود؟

به گفته مسعود میرکاظمی، کمک های شهریور ماه ۱۴۰۱ مانند مرداد ماه در روز بیستم به حساب کمک گیرندگان واریز می شود، بنابراین به افراد دهک اول تا سوم ۳۰۰ پرداخت می شود. هزار تومان و دهک های چهارم تا نهم ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوارشان واریز می شود.

علاوه بر این، فرض بر این است که در بند ۱۳۹، شهروندانی که از مردادماه به فهرست کمک‌گیرندگان اضافه شده‌اند، بخشی از درخواست‌های خود را در شهریور ماه دریافت کنند.