کسانی که امام رضا را نفرین می کنند حتما سقوط می کنندحجت الاسلام دکتر رفیعی:

حجت الاسلام رفیعی در واکنش به توهین به امام رضا (ع) در فیلم عنکبوت مقدس گفت: کسانی که امام رضا (ع) را لعن می کنند حتما سقوط می کنند.

عقیق: حجت الاسلام رفیعی در واکنش به توهین به امام رضا(ع) در فیلم عنکبوت مقدس گفت: کسانی که امام رضا(ع) را لعن می کنند حتما سقوط می کنند.

ویدئویی از این نظرات را تماشا کنید:

سفر: ۳