کاهش ۱ درصدی حق مسکن بازنشستگان یعنی عضویت آنها در حد وسط است / شرط عضویت ۴ ساله برای واجد شرایط بودن بی معنی است!


کاهش 1 درصدی حق مسکن بازنشستگان یعنی عضویت آنها در حد وسط است / شرط عضویت 4 ساله برای واجد شرایط بودن بی معنی است!

کانون بازنشستگان عضویت در کانون را کارت عضویت می‌دانند، اما گروه بازنشستگان می‌گویند: از آنجایی که یک درصد از پرداخت خانه ما کم می‌شود، عضو کانون هستیم و هیچ سازمانی نمی‌تواند دو حق عضویت بگیرد.


جمعی از بازنشستگان کانون تامین اجتماعی در دیدار با خبرنگار ایلنا درباره جایگاه سازمان بازنشستگان برای کاندیداتوری در این سازمان گفتند: سازمان بازنشستگان به عضویت ۴ ساله در نظر گرفته شده است. اتحادیه بازنشستگان گفت: مبنای این الزام قانون مصوب مجمع عمومی فوق العاده است.


آنها به چنین وضعیتی اعتراض می کنند و می گویند: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات مدیره کانون تامین اجتماعی، مبلغ یک درصد از حق مسکن مستمری بگیران از مستمری بگیران و حق عضویت در موسسات بازنشستگی برداشته می شود.


این مستمری بگیران می گویند: وقتی مستمری بگیران یک درصد حق عضویت می پردازند، پس عضویت در اتحادیه هستند و شرط ۴ سال کاندید شدن در اتحادیه بی معنی است.


با توجه به آنها؛ در انتخابات چرخه جدید این نهاد، برخی از نامزدها به همین دلیل رد شدند و این نهاد اساسنامه خود را مبنای این رد دانست. در واقع آژانس آن یک درصد تخفیف را به عنوان حق عضویت قبول نمی کند.


این مستمری بگیران می گویند: اگر کسر یک درصد از هزینه مسکن ملاک عضویت در باشگاه نیست، پس چرا آن را دریافت می کنند؟


بازنشستگان زیر؛ وزارت کار می گوید کسر یک درصد کمک هزینه مسکن است و برای این کار باید جلسه فوق العاده تشکیل شود.


بازنشستگان می گویند: کار این امر باید انتخاب شود; اگر بودجه سفارشی است که یک درصد تخفیف می دهد، متولی آن باید مشخص شود. اگر متولی وزارت کار باشد که سازمان تامین اجتماعی هم هست، این یک درصد قابل کسر نیست. باشگاه باید این را به عنوان حق عضویت بپذیرد.


این مستمری بگیران افزودند: اگر این درصد را به عنوان حق الزحمه شخصی قبول نکنند در واقع با بازنشستگان تماس می گیرند تا به دادگاه شکایت کنند و این رفتار غیرمنصفانه است.


مردمی که در حال استراحت هستند می گویند: مجلس به وزارت کل و وزارت کار اختیار داده و گفته است که اگر در دستورالعمل ها خلط شد نظر قاطع وزارت تعاون لحاظ شود. بنابراین این دستور با دقت به مسائل پرداخت.


می گویند: اگر اینطور باشد نیازی به تشکیل جلسه فوق العاده برای حذف قانون کاهش یک درصدی حق مسکن نیست و وزارت کار می تواند دستور بدهد.


به گفته این بازنشستگان؛ اگر یک درصد به عنوان حق عضویت همانطور که ذکر شد کسر شود، این حق عضویت از ابتدای بازنشستگی کسر می شود، در این صورت سازمان باید از ابتدا اعضای بازنشسته را بپذیرد.


کانون بازنشستگان عضویت در کانون را کارت عضویت می‌دانند، اما این مستمری بگیران می‌گویند: از آنجایی که یک درصد از پرداخت خانه ما کم می‌شود، عضو کانون هستیم و هیچ سازمانی نمی‌تواند دو حق عضویت بگیرد.


این مستمری بگیران در نهایت می گویند: اگرچه مبلغ کسر شده مبلغ زیادی نیست اما طبق مصوبه این مبلغ برای داشتن پول عضویت در موسسه برداشت می شود و پیگیر این موضوع هستیم که همه مستمری بگیران تامین اجتماعی نمایندگی می تواند در حوزه تامین اجتماعی فعال باشد


انتهای پیام/