کارگردان آلودگی پایتخت کیست؟به تذکر می‌رسد سرمنشأ آلودگی هوا در آغاز سال ۱۴۰۱ تنها ریزگرد‌ها نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی خاموش برای تردد خودرو‌های آلاینده در تهران نیز در گزارش این رکورد عملکرد داشته است.