چگونه بعد از پخت کالری را پیگیری کنیم؟ : تغذیه


اگر من غذای خودم را تهیه کنم ، معمولاً کالری هر یک از مواد تشکیل دهنده را وارد می کنم ، اما نگران هستم که این مقدار دقیق باشد ، زیرا من فرض می کنم که ارزش کالری غذا باید پس از اتمام مراحل پخت تغییر کند. راهی برای محاسبه این موضوع؟

دیدگاهتان را بنویسید