چکیده اطلاعات مهم مازندران در زمانی کدام ممکن است تحویل دادبه گزارش تابناک مازندران، موردی اجتناب کرده اند فوت بر تأثیر ابتلا به کووید۱۹ در یک روز واحد روز قبل از امروز در امکانات درمانی مازندران گزارش نشده است.

 سخنگوی اداره کل راه آهن شمال : پیش کالا بلیت قطار‌های مسافری راه آهن شمال اجتناب کرده اند در این زمان، به صورت همزمان اجتناب کرده اند طریق اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امکانات مجاز کالا بلیت تحریک کردن شد.

 سرپرست تعاون کشاورزی مازندران :سامانه meting out خوب کالا در شهرستان‌های ساری، قائمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویبار سازماندهی شد.

نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت در مجتمع باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتری اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی مازندران تحریک کردن به زحمت کشید.

 شخص خاص کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند چک های بلامحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مال غیر اقدام به پاره کردن کرده بود در ساری دستگیر شد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مازندران: حدود ۵۹ مورد فرد مبتلا نامشخص به سرخک در مازندران داشتیم کدام ممکن است ساده منصفانه مورد آن کدام ممکن است تبعه ملت افغانستان بود تایید شده است

 معاون بهبود مشارکت‌های از ما کمیته کمک مازندران ذکر شد: ۴۰ پایگاه در مسیر درست‌های راهپیمایی روز قدس در استان مستقر می‌شود.

۶ طلا اجتناب کرده اند ۸ طلای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را کشتی گیران مازندرانی کسب کردند.

 خدمه فوتبال امید نساجی فردا ساعت شب برای کسب مقام قهرمانی لیگ امیدها به مصاف حریف اهوازی {می رود}.