چکیده اطلاعات مازندران دیروز


به گزارش تابناک مازندران، ۲ مازندرانی بر تأثیر سکته قلبی عصر قبلی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ذکر شد: بر ایده قوانین وضعیت معلمی، بدهی های این قوانین باید اجتناب کرده اند شهریور ۱۴۰۰ صنوبر شود.

کالاهای مازندران در سال قبلی همراه خود افزایش ۵۵ درصدی به ۵۳ ملت جهان صادر شد.

درو کردن توت فرنگی در ۱۵۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات مازندران تحریک کردن شد.

گزارش عنوان آزمون درگاه مدارس استعدادهای خوب برای تحصیل در ۲۷ دانشکده در استان مازندران اجتناب کرده اند درست در این لحظه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۶ فروردین شکسته نشده دارد.

دارندگان خودرو می توانند همراه خود مقوا بنزین شخصی به همان اندازه ۲۵ گالن[۲۵۰ لیتر]در ماه بنزین بلعیدن کنند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی مازندران اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان ویژه رایگان این گروه به مبتلایان اوتیسم خبر داد.

رئیس پلیس مالی مازندران اجتناب کرده اند اختراع حدود ۷ تن زغال سنگ زالزالک در جاری کالا مخفیانه خبر داد.

عصر قبلی سه منقل سوزی در ساحل میانکاله رخ داد کدام ممکن است همراه خود امتحان شده ایمنی اطراف زیست منقل به طور مناسب خاموش شد.

ناصر علیزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی بالی در جام نبرد آسیا مغولستان به مصاف گروه سراسری خواهند سر خورد.

پس اجتناب کرده اند عالی هفته {جستجو برای} کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مردم، جسد مرد کودک هفت ساله ورامینی در سواحل بابلسر پیدا شد.

گروه رایکا بابل در هفته {بیست و چهارم} اولین فاصله مسابقات فوتبال مقابل میزبان شخصی ویستاتوربین تهران به جذب می کند عالی بر عالی انگشت کشف شد.