چرا نام ائمه در قرآن نیامده است؟


دلیل آن نیز بسیار روشن است زیرا دشمنان قسم خورده ائمه (ع) را داشتند که اجازه نمی‌دادند هیچ یک از آنها به مرگ طبیعی بمیرند.» برای این گونه دشمنان، حذف نام ائمه از قرآن مشکلی نداشت. ه.

عقیق: آقای انصاریان در پاسخ به این سوال که چرا نام ائمه در قرآن نیامده است؟ آورده شده:

یا نه: در قرآن کریم اشارات و دلایل فراوانی به همه جانشینان دست راست پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است، اما نام آنها به وضوح بیان نشده و دلیل آن نیز بسیار روشن است زیرا دشمنان قسم خورده ائمه (ع) که چنین کردند. نه مبادا یکی از آنها بمیرد.» طبیعتاً ایشان از دنیا رفتند و همگی به شهادت رسیدند. برای این گونه دشمنان، حذف نام ائمه از قرآن اشکالی نداشت، حتی به این دلیل که خود خداوند فرمود: «ما قرآن را فرستادیم و برای خود نگه می داریم». در مورد افراد عاقل و فهمیده صحبت کنید.

دومی: قرآن کریم در سوره حشر می فرماید:و هر چه پدر به شما بدهد، آن را خواهید گرفت و هر چه دریافت کنید، برای شما انجام خواهد شد. هر چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای شما آورده است بردارید و آنچه را حرام کرده است رها کنید و همه مسلمانان متفق القول اعلام کرده اند که پیامبر اکرم روز غدیر خم علی بن ابی طالب را جانشین خود برای مردم آورده است.

آیاتی که ایشان در شأن امیرالمومنین و اولیای آن حضرت فرمودند، نه چندان واضح، بلکه به قدری روشن است که مفسران اهل سنت با احترام و عنایت امیرالمومنین علی (ع) بیش از ۷۰۰ (هفتصد) آیه می اندیشند. و برای اثبات نظر او می توانید به کتابی (اثبات التنزیل) از بزرگان اهل سنت نگاه کنید و این اعتراف را با چشم خود ببینید.

سوم: چه آیه ای بهتر و واضح تر از آیه شریفه ۵۵ سوره مائده می خواهید که به گفته همه مفسران فقط در شأن امیرالمومنین و وصی او نازل شده است که می فرماید: ولی خدا و رسولش و کسانی که ایمان آورده اند در آن است…» چه کسی جز علی (ع) در حال رکوع آنچه را که می گوید دریافت می کند؟

منبع: پایگاه عرفان