چرا حسنک وزیر معروف است؟


محمد دهقانی معتقد است که داستان «ترور حسنک» به دلیل گرایش فرهنگی ما به قهرمان سازی و همچنین بازخوانی آن در کتاب ها پرطرفدار است وگرنه جذاب ترین داستان «تاریخ بیهقی» نیست.

این نویسنده منتقد ادبی که کتاب «حدیث خدا و بندگی: تحلیلی بر تاریخ بیهقی از منظر ادبی، اجتماعی و روان‌شناختی» را به رشته تحریر درآورده، به بهانه روز بیهقی (اول آبان) در گفت وگو با ایسنا، درباره ثبت این کتاب . روز در تقویم رسمی کشور و اینکه به نظر می رسد نسل جدید با متون قدیم مانند «تاریخ بیهقی» تفاوت دارد، گفت: کاری برای علاقه مندی مردم به این متن انجام شده است و یکی از اصلی ترین مطالب من است. دلیل نوشتن «حدیث خدا و بنده» خواندن کتاب بوده است». کار را برای علاقه مندان آسان کنید، دیگران این کار را انجام داده اند و بخش ها و خلاصه های بیهقی بسیار متفاوت بوده است، اما برای من عجیب این است که نسل جدید باید این ابیات را بخوانند و عده ای به زور این ابیات را به آنها تحمیل کنند. آیات اصلا اینطور نیست کی میگه خوندن این همه آیه لازمه من اصلا به چنین ضرورتی فکر نمیکنم.