پیام آسایش حسن روحانی به آیت الله شبیری زنجانی


پیام تسلیت حسن روحانی به آیت الله شبیری زنجانی

حسن روحانی در پیامی به آیت الله شبیری زنجانی، یکی اجتناب کرده اند بازیگران، درگذشت آیت الله بیگدلی قمی را آسایش اظهار داشت.


به گزارش ایلنا، در محتوای متنی پیام دلجویی حسن روحانی آمده است:


خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت


حضرت آیت الله العظمی شمایلی زنجانی آدم الله ظله


مصیبت درگذشت سحر مکرمتان یار دیرینم را به محضر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مهدی بیگدلی قمی آسایش عرض می نمایم.


امتحان شده آن مرحوم در جهت آسانسور توان آموزشی بخش علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداشت مقام آموزشی طلاب گرانقدر بخش علمیه خوب جهاد آموزشی ابدی است کدام ممکن است در پیشگاه خداوند میسر است.


آن عالم والاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید والاتر الهی را خواستارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} ات استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم.


انتهای پیام/