پیامک بانکی گران نیست/ فقط یک بانک بدون همکاری اضافه شد!


به گزارش تابناک رضوی، گسترش سرویس پیامکی بانک ها تنها توسط یک بانک بدون همکاری و تایید قانونی از سازمان یا بانک مرکزی انجام شد.

قیمت هر پیامک فارسی در سال ۱۴۰۱ برای سیم کارت دائمی همراه اول: ۸.۹-۱۰.۶ تومان و سیم کارت دائمی ایرانسل: ۹.۹-۱۱.۶ تومان.