پروانه زمین کشاورزی در جعفرآباد


به گزارش تابناک قم، علی جوانی در نشست کوتاهی با اعضای شوراهای مسلمانان شهرستان جعفریه و دهیاری های بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد از تهیه این سامانه عمومی برای صدور سند یک صفحه ای برای کل ۲۴ هزار هکتار خبر داد. زمین کشاورزی. شهرستان و گفت: در صورت همکاری مالکان برای اجرای این پروژه، تا پایان سال به تمامی املاک مرکز شهر آخرین گواهینامه داده می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: پس از صدور اسناد کشاورزی بسیاری از مشکلات و معارضات ملکی مرتفع شده و این امر موجب موفقیت کشاورزی و فرصت حمایت از کشاورزان زیادی در زمینه هایی که تفاوتی با هم ندارند، شود.

فرماندار جعفرآباد نیز تاکید کرد و گفت: با این اقدام وضعیت هر فردی که کشاورزی دارد مشخص شده و بنابراین می تواند از منابع مربوطه استفاده کند.

آقای عبداللهی افزود: این تعداد سند زمین کشاورزی برای اولین بار برای یک شهرستان در کشور صادر می شود.