پرهزینه ترین شرکت کننده ایرانی را در رسانه های آمریکایی ساخت می تنبل + تصویر – مکان نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی افق


به گزارش افق نیوز، کارکنان سراسری فوتبال کشورمان در لیگ دسته دوم جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همراه خود کارکنان های سراسری آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان اروپا (اسکاتلند-اوکراین/ولز) به مصاف کارکنان دوم این رقبا ها سر خورد.

{در این} مورد مکان «بازی اخیر». آمریکا پرهزینه ترین گیمرها کارکنان دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک ترین رقبا آنها در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را بازرسی کرده است.

رسانه های آمریکایی اجتناب کرده اند محاکمه ستاره کارکنان سراسری کشورمان همراه خود ۲۹.۵ میلیون یورو شناخته شده به عنوان پرهزینه ترین شرکت کننده کارکنان سراسری ایران خبر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رقبا او همراه خود کریستین پولیسیچ ستاره کارکنان سراسری آمریکا خبر دادند.

این رسانه نوشت: سردار آزمون ستاره کارکنان سراسری ایران رقبا تنگاتنگی همراه خود پولیش ستاره کارکنان سراسری آمریکا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه این ۲ ستاره در صورت بعدی می توانند کارکنان سراسری شخصی را هدایت کنند هر دو خیر.

به گزارش رسانه های آمریکایی، پرهزینه ترین ستاره های این دسته عبارتند اجتناب کرده اند: هری کین (انگلیس) همراه خود خوب ارزش ۱۱۸ میلیون یورو، سردار آزمون (ایران) همراه خود خوب ارزش ۲۹.۵ میلیون یورو، کریستین پولیسیچ (آمریکا) به خوب ارزش ۵۳.۱ میلیون یورو. مالینوفسکی (اوکراین) ۳۲ میلیون یورو، بن دیویس (ولز) ۲۱.۲ میلیون یورو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابرتسون (اسکاتلند) ۷۶.۶ میلیون یورو.

گران ترین بازیکنان ایران سوژه رسانه های آمریکایی/عکاسی است