پایگاه خبری تحلیلی شریانی – سخنگوی گاردین اظهار داشت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارمندان غیر نسبتاً است.

به گزارش مولانا نیوز،به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، فینال نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی سالن دادگاه نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران همراه خود هدف بازرسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سالن دادگاه برگزار شد.

در ابتدای این مونتاژ سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشکر اجتناب کرده اند عید سعید فطر کسب اطلاعات در مورد انجام سالانه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: علاوه بر این ۲۰ قوانین اجتناب کرده اند مقامات بدست آمده کرده ایم کدام ممکن است ۱۶ قوانین آن تصویب شده است. ، ۲ در لیست هستند و یک جفت به ایالت بازگردانده شدند.

وی در خصوص گزینه ها بازرسی شده در فینال نشست خبری اظهار داشت: ۴ انتخاب بازرسی شده اولین مورد اجتناب کرده اند مجموعه قراردادهای ارائه دهندگان اثیری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صربستان بود کدام ممکن است شورای نگهبان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند الفاظ غیرفارسی جایگزین است. انتخاب گیری وضعیت دانشگاهیان بود کدام ممکن است دیروز گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلا گفتن شده است. تصویر مناسب بعدی لایحه بودجه است کدام ممکن است به تفصیل دلیل خواهم داد.

طحان نظیف در خصوص بودجه اظهار داشت: این لایحه همزمان همراه خود مجلس در وسط پژوهش های شورا بازرسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روز پنجشنبه به طور مناسب آن را تصویب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیشب در جاری بازرسی هستیم به همان اندازه بعدا بازرسی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی به نوک رسیده است. تذکر باقی مانده همین الان به مجلس حاضر نشد.» اینطور بودن

وی یکپارچه داد: بودجه اساسا نقشه ملت برای سال بلند مدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده حیاتی است. دوره ها متعددی همراه خود مقامات، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران داشته ایم. به نظر می رسد مانند است زمان حسابرسی خواستن به افزایش داشته باشد، از پرداختن به آن است در مختصر مدت نسبتاً نیست. ما ۵ روز است کدام ممکن است بودجه را به طور مناسب بازرسی کرده ایم، به همین دلیل این سیستم زمان بندی حسابرسی در هیات امنا باید رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کرده ایم در مختصر ترین زمان بالقوه آن را بازرسی کنیم.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان تصریح کرد: مواردی کدام ممکن است در قوانین پولی بی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال بود مواردی بود کدام ممکن است {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح خاص نشده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مواردی بی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای نکته تقویت اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی مبهم بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان همه این چیزها در مجلس به نظر می رسد تبدیل می شود. دیروز بعدازظهر نیز نامه ای اجتناب کرده اند هیات برتر نظارت در مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام مبنی بر وجود اختلافات پولی بدست آمده کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه هیات برتر نظارت را نیز به مجلس خواهیم فرستاد. یکی اجتناب کرده اند ابهامات افزایش حقوق همه کارگران است کدام ممکن است ۱۰ سهم تصمیم گیری شد.

طحان نظیف در {پاسخ به} سوالی مبنی بر ناهنجاری برخی اجتناب کرده اند بودجه های فریب دادن شده در مجلس اظهار داشت: آنچه برای ما حیاتی است اینجا است کدام ممکن است تمام از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها در سقف قید شود. وقتی این اتفاق نیفتد، مشاوره می‌شود کدام ممکن است مجلس {در این} باره صحبت می‌تدریجی، با این حال اینکه سقف عمومی مرتفع هر دو ۹، چیزی بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس است کدام ممکن است در قوانین اساسی تصریح نشده است، بجز بودجه آسیب دیده شود. ما به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانیم این موضوعات را به مجلس حاضر کرده ایم، با این حال برخی اسبابک ها کارشناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکراتی هم بدست آمده می کنیم.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر آزادی سربازی اشخاص حقیقی دارای ۲ فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سربازان اظهار داشت: اینها تمهیدات غیرمالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به بودجه ندارد. گزینه ها درمورد به اداره کار دارای آثار حقوقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وابستگی آنها به نیروهای مسلح به معنای رعایت نشدن قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد مورد اعتراض سالن دادگاه نگهبان قرار گرفته است.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد جهاد تبیان اظهار داشت: وکلای جهاد تبیان بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه هستند. ما نیز اجتناب کرده اند این امر مستثنی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای سازمانی شخصی به این بخش، اجتناب کرده اند فضای فعلی در شبکه مکان قابل مقایسه با کنوانسیون خبری کدام ممکن است همین الان برگزار شد، استفاده می کنیم.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر لغو قوانین تنظیم اظهار داشت: من می خواهم اجتناب کرده اند لغو این قوانین اطلاعی نداشتم، طبیعتاً هر بار کدام ممکن است به دیوان امنا کشتی می کنند بازرسی می کنیم.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد انجام شورای نگهبان در سال قبلی اظهار داشت: به وظایف شخصی حرکت کنیم. خواهید کرد باید اطلاع دهید شورای نگهبان چه کرد، با این حال مثبت باشید ما تمام امتحان شده شخصی را در شورای نگهبان انجام خواهیم داد.

طحان نظیف در {پاسخ به} سوالی مبنی بر بازرسی عملکرد مقامات در بودجه‌بندی توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: بالقوه است تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های دولتی امتیازات عکس در خصوص بودجه داشته باشند. وقتی اجتناب کرده اند آن قوانین صحبت می کنیم یعنی همه شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب مشخصات شخصی را داده اند. مجلس در توسعه تصویب آن اختیار حسابرسی وجوه را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است در بودجه اختلالی تحمیل نشود، ممکن است در اخذ آن دخالت تدریجی. در هیئت امنا طبق شرع هر دو قوانین اساسی بازرسی های کارشناسی انجام می دهیم.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر مخالفت سالن دادگاه نگهبان همراه خود اجزای الحاقی کمیسیون توافق، اظهار داشت: اکنون واقعیت اینجا است کدام ممکن است آمار نداریم با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است اصلاحات مجلس همراه خود مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت مواجه است.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در {پاسخ به} سوالی مبنی بر انتقاد مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند بودجه جهاد تبیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشای وجوه بی نام {در این} بخش اظهار داشت: استانداردهای نامعلوم باید خاص باشد دقیقاً چیست.

وی در {پاسخ به} سوالی در خصوص بودجه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: دیروز جداول زیادی برای ما کشتی شد با این حال جداول زیادی پیدا نکردیم این دلیل است نتوانستم با توجه به آنها اظهار تذکر کنم.

طحان نظیف در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد مالیات بر دخانیات اظهار داشت: این موضوع در مجلس رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوانین کاری به مالیات دخانیات نداریم. ما شناخته شده به عنوان هیئت امنا هدایت نمی کنیم کدام ممکن است اگر چنین چیزی را به قوانین اضافه کنید بیشتر است. اگر در لایحه بودجه به چنین موضوعی ردیابی نشده است به این معناست کدام ممکن است موضوع در مجلس نبوده است.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در {پاسخ به} سوالی مبنی بر تنظیم در واردات خودرو اظهار داشت: هیات اجرایی ادامه دارد در ابتدای راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف پوشش ها در جاری عرضه خودرو اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری است. به همین دلیل بحث هیئت مدیره همچنان قوت دارد.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تجهیزات های اجرایی اظهار داشت: ما {در این} مورد تردید داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب به مجلس ارجاع تبدیل می شود.

طحان نظیف در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد کسری بودجه اظهار داشت: صحت بودجه موضوع فوق العاده مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اسبابک ها روشنی وجود داشته باشد به مجلس حاضر تبدیل می شود، با این حال برخی اسبابک ها مغایر است، ۹ کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ مشاوران. برای ما دلیل گرفت.»

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در خصوص تنظیم قوانین انتخابات اظهار داشت: بیشتر اوقات در نزدیکی انتخابات تنظیم قوانین انتخابات صورت خواهد گرفت کدام ممکن است اتفاق خوبی است، مجلس الان برگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم {نمی دانم} دقیقا کدام مجلس است. دارد انجام می دهد این سیستم چه چیزی.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر بردن مجلس، مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا اجتناب کرده اند سند شناسایی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا، اظهار داشت: اصلاح {انجام شده} است.

سخنگوی سالن دادگاه نگهبان در خصوص لزوم تنظیم نظام بودجه اظهار داشت: نظام بودجه باید اجتناب کرده اند بسیاری از مولفه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحاتی کدام ممکن است طی ۵۰ سال بلند مدت متعهد شدن تبدیل می شود، دگرگون شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام حقوقی ما به هم ریخته است. ” ما در شورای نگهبان هم گفتن می کنیم کدام ممکن است اگر مجلس بخواهد قوانین هر دو توسعه بودجه را اصلاح تدریجی، کنار هم قرار دادن کمک حقوقی هستیم.

طحان نظیف علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد لغو ۴۲۰۰ شیاطین اظهار داشت: این می تواند یک بحث کارشناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حاوی پوشش های مالی مقامات نیستیم، با این حال سعی کرده ایم تذکر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس را بشنویم، با این حال هیات برتر کدام ممکن است مجلس باید این موضوع را مطرح تدریجی. هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم دهید.”