پایگاه خبری تحلیلی شریانی – تیپ جدید مکرون خبرساز شد + عکس،


گذشته تاریخی صدور: ۱۷:۱۸ – ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ مارس

مشخصات شناسه: ۲۰۹۸۱۸
بازخورد: ۹
در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود مبارزات انتخاباتی، اجتناب کرده اند جمله مکرون، افشا اجتناب کرده اند مجسمه های جدید مکرون توسط کاخ الیزه همراه خود لباس های فرانسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنت نامطلوب بود. .