پازل اندازه گیری بصری; آیا می توانید خانه ای بدون در در ۱۸ ثانیه پیدا کنید؟


فرادید| به عبارت ساده، توهم نوعی توهم است که در آن نمی‌توانیم رویداد یا تصویری را که با چشمان خود دیده‌ایم به وضوح ببینیم. ما یک تصویر یا رویداد را اشتباه تفسیر می کنیم یا به راحتی فریب آن را می خوریم.

به گزارش فرادید، اگر می خواهید دید خود را بررسی کنید، به تصویر نگاه کنید و در میان خانه ها به دنبال خانه ای بدون در بگردید. ۱۸ ثانیه فرصت دارید تا خانه ای بدون در پیدا کنید.

اما اگر پاسخ را پیدا نکردید، می توانید پاسخ معما را در انتهای مقاله بیابید.

پازل اندازه گیری بصری;  آیا می توانید خانه ای بدون در در 18 ثانیه پیدا کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای یافتن خانه بدون در

در تصویر هایلایت شده زیر می توانید خانه ای بدون درب را مشاهده کنید.

پازل اندازه گیری بصری;  آیا می توانید خانه ای بدون در در 18 ثانیه پیدا کنید؟