پاره کردن در قالب کانال‌های همسریابی


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ، به نقل اجتناب کرده اند  پایگاه خبری پلیس، سرهنگ “فیض اله احمدی” در دقیق عمیق این خبر گفت: همراه خود امتحان شده متخصصان پلیس فتا در دنیای آنلاین ما، کانالی به‌عنوان صیغه‌یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسریابی کدام ممکن است گرداننده آن همراه خود توصیه تصاویری اجتناب کرده اند بانوان اقدام به ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن اجتناب کرده اند مردمان می‌کرد، ایجاد شد.
وی افزود: همراه خود اقدامات کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی متهم به ایجاد کانال همسریابی  را در یکی اجتناب کرده اند شهرستان‌های استان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق مراجع قضایی‌ در یک واحد عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
احمدی تصریح کرد: متهم پس اجتناب کرده اند دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شده کدام ممکن است همراه خود روبه‌رو شدن همراه خود ادله دیجیتال انکارناپذیر ترکیبی‌آوری شده ضمن اقرار به جرم شخصی به پاره کردن به میزان ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه شخصی را کسب درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن اجتناب کرده اند ساکنان عنوان نمود.
وی اظهار داشت: پلیس فتا همراه خود {افرادی که} اقدام به رفتارهای مجرمانه در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء‌استفاده اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها خصوصی اشخاص حقیقی می‌کنند از نزدیک برابر قوانین برخورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه تجهیزات قضایی خواهند شد.
این مقام انتظامی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها خواست: به‌هیچ‌عنوان عکس‌های خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی شخصی را در دنیای آنلاین ما آشکار نکنند چرا کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند سودجویان این عکس‌ها را برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کانال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی‌های مختلف به اشتراک می‌گذارند.
سرپرست پلیس فتا استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در نهایت اجتناب کرده اند ساکنان خواست: هشدار‌های پلیس فتا را شدید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اطلاع اجتناب کرده اند هرگونه ورزش مجرمانه در دنیای آنلاین ما هر دو پیام رسان‌های موبایلی مراتب را اجتناب کرده اند طریق نشانی پلیس فتا به معامله با www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات از ما گزارش نمایند.