(ویدئو) راز عمر طولانی الیزابت دوم ملکه بریتانیا


رازهای زندگی خانم ها همیشه برای مردم جالب بوده است. از رازهای زیبایی ملکه های چین تا اسرار امپراتوری عثمانی. اما این روزها در میان اخبار داغ مرگ ملکه بریتانیا، خیلی ها می خواهند راز عمر طولانی او را بدانند!

اگرچه خانم ژن ممکن است عمر طولانی خود را از مادرش که در زمان مرگ صد ساله بود به ارث برده باشد، در اینجا رازهایی از عادات غذایی او وجود دارد که ممکن است سلامت و طول عمر او را تضمین کند.

منبع: عصر ایران