(ویدئو) اژدهای کومودو میمون بدبخت را بلعید!این اتفاق در جزیره کومودو در اندونزی رخ داد و یک اژدهای کومودو یک میمون را در ۳۰ ثانیه بلعید.

اژدهای کومودو در جزایر کومودو، رینکا، گیلی، موتانگ، پادرا و فلورس در اندونزی یافت می شوند. هیچ گوشتخوار دیگری نمی تواند با این حیوان ترسناک در این جزایر رقابت کند.

در گذشته اعتقاد بر این بود که گاز اژدها حاوی باکتری های کشنده ای است که قربانی را می کشد. با این حال، امروز یافته های قبلی مورد تردید قرار گرفته است. با این حال، دو غده در فک پایین این حیوان وجود دارد که چندین پروتئین سمی تولید می کنند، اما آنها به تنهایی به عنوان قاتل توسط اژدها استفاده نمی شوند.