ولیعهد بحرین به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند


ولیعهد بحرین به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند

وزیر خارجه بحرین از سفر قریب الوقوع ولیعهد این کشور به سرزمینهای اشغالی خبر داد.


ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

وی که در جمع خبرنگاران اسرائیلی در بحرین صحبت می کرد، گفت که «نفتالی بنت» نخستوزیر رژیمی در جریان سفر خود به سفری از ولیعهد این کشور برای دعوت به سرزمین های اشغالی سفر کرده است.

وزیر خارجه بحرین گفت که کشورش این دعوت را پذیرفته است.انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت