وضعیت کرونا بنفش در استان مرکزی غیرمنتظره استبه گزارش تابناک مرکزی، دکتر سید محمد جمالیان افزود: وضعیت کنونی کرونا در استان ضعیف است و امکان اصلاح رنگ شهرهای استان مرکزی اجتناب کرده اند نارنجی و زرد به بنفش در برخی عوامل در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست. “
وی ادای احترام به شد: همراه خود ملاحظه به شیوع زیر سویه آمیکرون «BA2» در استان هرمزگان، احتمال سرایت این گونه جدید به ملت و فرد مبتلا شدن اشخاص حقیقی موجود است.
وی تاکید کرد: همراه خود افزایش انواع قربانیان، انواع بیمارستان های سرپایی و سرپایی مرتفع است، با این حال خوشبختانه در هفته قبلی میزان در حال مرگ و میر افزایش پیدا نکرده است، هرچند پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در روزهای بلند مدت میزان در حال مرگ و میر افزایش یابد.
دکتر. جمالیان یکپارچه داد: هدف بی نظیر افزایش انواع اسناد پزشکی قانونی درمورد به سفرهای نوروزی، اوقات فراغت، کسب و سفر عصر عید و اپیدمی فزاینده قلبی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند هفته قبلی در استان آغاز شده است. به اطلاعات فوق یکپارچه خواهد داد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اراک علاوه بر این به افتتاح مدارس و دانشکده ها صنوبر و اظهار داشت: مدارس و دانشکده ها نیز معادل سایر اشخاص حقیقی فعلی و سرزنده در محله می توانند در صورت از گرفتن پروتئین های مفید عاملی در جدی تر شدن وضعیت فعلی باشند. قابل مونتاژ است. دنبال نمی شود.
وی ادای احترام به شد: رفتن اجتناب کرده اند چندین موج و حضور در شرایط نسبتاً ثابت همراه خود امتحان شده و کوشش از حداکثر مردمان {و همکاران} بهداشتی امکان پذیر است {و نباید} همراه خود برای کاهش کوچکترین و آسان ترین اطلاعات بهداشتی به سادگی اجتناب کرده اند بین برود.