وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان قابل قبول نیست/ مزایای اسناد اراضی برای کشاورزان تشریح شود.


    وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان قابل قبول نیست/ مزایای اسناد اراضی برای کشاورزان تشریح شود.

استاندار کرمانشاه با ابراز نارضایتی از اجرای ضعیف طرح صدور سند اراضی کشاورزی در استان گفت: لازم است مزایا و آثار مثبت سند اراضی کشاورزی برای کشاورزان استان تبیین و تشریح شود تا می توانند به آنها کمک کنند. آنها اقدامات داوطلبانه بیشتری برای دریافت گواهینامه کشور خود انجام خواهند داد.


به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهمن امیری مقدم در جلسه شورای امنیت ملی و منابع طبیعی استان کرمانشاه که با حضور رئیس قاضی استان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه وضعیت استان کرمانشاه محقق شد. طرح کاداستر و صدور سند زمین کشاورزی مناسب نیست این موضوع نشان از سهل انگاری و بی احتیاطی در گذشته دارد.


استاندار کرمانشاه بر برگزاری جلسات رفع تداخل در اسناد کشاورزی تاکید کرد و گفت: این جلسات باید به صورت مستمر در شهرستان های استان برگزار شود و نحوه صدور اسناد کشاورزی به صورت فعال و مستمر ادامه یابد.


استاندار کرمانشاه همچنین بر اهمیت آموزش، آگاهی، تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص مزایا و نحوه قانونی تصدیق اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: لازم است مزایا و آثار مثبت گواهی اراضی کشاورزی برای کشاورزان تبیین و تشریح شود. استان به طوری که مایل به درخواست گواهینامه هستند تا نسبت به زمین های خود اقدام کنند.


امیری مقدم تاکید کرد: برای ایجاد علاقه در کشاورزان باید مشوق هایی را برای ثبت اراضی کشاورزی در نظر بگیریم و در عین حال اجرای قانون در این زمینه قاطعانه و مستمر پیگیری شود.
انتهای پیام/