وزارت بازی تمایل دارد قلدری پرسپولیس را ببرد/ خدمه یحیی حالا بالا و گردن اصولاً اجتناب کرده اند استقلال/ به همان اندازه قحطی شخص نباشد این آقا در پرسپولیس است! – مکان تحلیلی افق


سراسری پوش سابق پرسپولیس معتقد است خدمه هایی هستند کدام ممکن است برای ششمین سال متوالی قهرمان لیگ {بیست و یکم} نمی شوند.

ابتدا می خواهیم تذکر خواهید کرد را با توجه به دیدار پرسپولیس و هواداران بدانیم؟

ورزشی سختی بود و پرسپولیس از نزدیک به پیروزی {در این} ورزشی خواستن داشت به همان اندازه فضا شخصی را همراه خود استقلال کم تدریجی. کودک ها آغاز خوبی داشتند با این حال بدون در نظر گرفتن ورزشی پیش می سر خورد بی این سیستم ورزشی کردند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.

ضرر بی نظیر پرسپولیس چیست؟

بالقوه است ضرر بزرگی باشد، با این حال مهمترین عامل استرس است. استرس حواس پرسپولیسی ها را گرفت و می دیدی کدام ممکن است جاده هافبک مرکزی این خدمه اصلا {نمی تواند} به مهاجمان وعده های غذایی بدهد.

یعنی نمک و امثال آنها، درسته؟

ببینید، هافبک‌ها و هافبک‌ها کار دارند و خواهد شد به مهاجمان وعده های غذایی بدهند. مهدی عبدی و تمیرف تعدادی از بار وعده های غذایی می دادند؟ (منتظر پاسخ این است نمی ماند و یکپارچه می دهد) احتمالا ۲ مکان برای این دو مهاجم تحمیل کرده اند.

با این حال خواه یا نه مهدی ترابی در جاری حاضر همراه خود ۹ دستیار برترین شرکت کننده لیگ برتر است؟

مهدی ترابی شرکت کننده باکیفیتی است با این حال انگار داشت برای خودش ورزشی می کرد! او در حالی کدام ممکن است ضربه زدن و ضربه زدن به خدمه برای ضربه زدن به هواداران دستی تر بود، با بیرون هیچ مشکلی شلیک کرد. در زمان ما حمید معقول، مایلی کهن، من می خواهم و تولید دیگری هافبک ها آنقدر اجتناب کرده اند ناصر محمدخانی رد شدیم کدام ممکن است تخلیه شد و ذکر شد بس است!

خیلی؟!

ادراک کن تعدادی از سال پیش برانکو منصفانه ورزشگاه غیرعادی در پرسپولیس ایجاد کرد. کمال کامیابی نیا بعدها در پست هافبک دفاعی ورزشی کرد و محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده و وحید امیری نیز پایین بالا او انجام خوبی داشتند. این مثلث به یکی اجتناب کرده اند مهاجمان پرسپولیس رسید به همان اندازه حریف دچار ضرر شود.

به تذکر خواهید کرد غیبت وحید امیری موفقیت آمیز بود هر دو ۹؟

۱۰۰% استفاده شده و دیده شده بود! وحید امیری بازیکنی دردسرساز کوش، تکنیکی و فوری است کدام ممکن است به خوبی مهاجمان تیمش را خورده شدن می تدریجی. اگر وحید امیری را در ورزشی همراه خود منصفانه خدمه هوادار داشتیم، نتایج خوبی می گرفتیم.

حالا همراه خود همه این اظهارنظرها در نظر گرفته شده می کنی پرسپولیس احتمال قهرمانی می تواند داشته باشد؟

شکی نیست کدام ممکن است پرسپولیس مثل منصفانه ناامیدی است، ورزشی روی احساسات به خاطر شرایط، بالا و گردن بعدی اجتناب کرده اند استقلال است.

خواه یا نه این موضوع تذکر نیست؟

۹ اصلا من می خواهم فوتبال را خوشایند صحبت می کنم و می دانم منظورم چیست. اگر وزارت بازی و بچه ها اجازه دهد همین پرسپولیس همچنان ممکن است شرکت کننده باشد با این حال…

با این حال چی؟ چرا اداره بازی نمی شود پرسپولیس قهرمان شود؟

با بیرون ترس حرف میزنم همه عامل روشن است. امیدوارم اعضای احترام کنوانسیون مقامات اسلامی بدون در نظر گرفتن زودتر اجتناب کرده اند وزیر بازی برای هواداران ۴۵ میلیونی پرسپولیس شکایت کنند و شنیده ام کدام ممکن است همین در حال وقوع است. ببینید {هر روز} مرز پرسپولیس را می سازند. خاص نیست هیات مدیره کجاست و این است حکایت محمد محمدی است!

محمد محمدی ؟!

آره! چرا محمد محمدی استقلال باید قائم مقام خدمه پرسپولیس باشد؟ دوستان می دانند کدام ممکن است همین حرف ها و انتخاب های پرسپولیس جدا گذاشته شده با این حال به کار شخصی یکپارچه می دهند. خواه یا نه در پرسپولیس گرسنگی مردانه موجود است کدام ممکن است محمد محمدی استقلال بخواهد به طور همزمان در دو خدمه امید و پرسپولیس حضور پیدا تدریجی؟ ضمن اینکه حمید سجادی آرم داده کدام ممکن است چندان کنجکاوی ای به موفقیت پرسپولیس ندارد!

تقاضا خواهید کرد خیلی دردسرساز نیست؟

۹، اجتناب کرده اند این تذکر من می خواهم واقعیت را می گویم. من می خواهم طرفدار این خدمه هستم و دلم می سوزد وقتی می بینم دوستانم نمی خواهند بهتر از خدمه قلدر باشد. شناخته شده به عنوان منصفانه فوتبالیست می دانم کدام ممکن است پرسپولیس {در این} فصل نسبت به فصل قبلی افت کرده است با این حال همچنان بهتر از خدمه ایران است. قهرمانی در لیگ برتر همچنان منصفانه امتیاز اجتناب ناپذیر برای پرسپولیس است با این حال خدمه های زیادی هستند کدام ممکن است حاضرند هر دو در پایین صحنه اجتناب کرده اند این اتفاق جلوگیری کنند.

پیشنهاد خواهید کرد به یحیی گل محمدی و شاگردانش چیست؟

مربیان پرسپولیس در نوع شخصی متخصص هستند و نیازی به توصیه من می خواهم ندارند، با این حال پرسپولیس باید همراه خود پیشرفت ورزشی ها بازو اجتناب کرده اند ورزشی های احساسی بردارد. خواهید کرد باید متمرکز و نسبتاً ورزشی کنید و حاضر احساسات ضرر ساز احتمالاً وجود خواهد داشت.