ورود بیش از ۴۵۰ هزار پناهنده یهودی به لهستان


ورود بیش از 450 هزار پناهنده یهودی به لهستان

معاون وزیر کشور لهستان، از ورود بیش از ۴۵۰ هزار پناهنده به خاک این کشور، از آغاز تهاجم روسیه به کشور، خبر دا.


به گزارش ایلنا به نقل از اسکای‌نیوز، بیش از ۴۵۰ هزار نفر از پناهندگانی از زمان آغاز حمله روسیه به کشورشان.


معاون وزیر کشور این کشور، ارزیابی شده است.


وی بیان داشت، ‌ روز دوشنبه، با رکورد بیش از یکصد هزار نفر از مرزهای خارج شده و در روز سه شنبه ی.


سازمان ملل تخمین زده است که ۶۶۰ هزار نفر از مردم مردم، تا به حال، خانه ‌ ا خ خانتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت