وحیدی: همه پایه های تروریستی حادثه مشهد و امواجی کدام ممکن است آن را رقم زد خاص تبدیل می شود – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش افق نیوز، احمد وحیدی وزیر ملت روز سه شنبه در مخلوط خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد حمله تروریستی جدیدترین در جهان رضوی و مجروح شدن دو اطلاعات آموز و مبایعه نامه حجت الاسلام اصلانی اظهار داشت: این عملیات تروریستی علیه سه مجاهد، زحمتکش و مبارز بود. برای افراد رخ داده است است و ما این اقدام را از نزدیک محکوم می کنیم.

وی همراه خود تبریک و آسایش مبایعه نامه یکی اجتناب کرده اند سه حواری کدام ممکن است در بستر خداوند (عج) آرام گرفته‌اند و بستگانشان و آرزوی بهزیستی برای آن دو گران، یکپارچه داد: درد واقعه حکایت اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است دشمن ادامه دارد اجتناب کرده اند نفاق بازو برنداشته است. بوجود آمده است. تروریسم استکباری آنها داعش را همراه خود تولید دیگری گروه های تروریستی ساختمان کرده اند و در لحظه تأمین ذهنی آنها ایدئولوژی مشابهی است کدام ممکن است اجازه می دهد در یکی اجتناب کرده اند مقدس ترین اماکن با بیرون جرم و جنایت حرکت تنبل و علاوه بر این دلالت بر آن دارد مرتکب ممکن است به جرم زندان علیه این اشخاص حقیقی متهم شود. . انجام دهید.

وزیر ملت همراه خود دقیق اینکه این سطح کور توسط غربی ها و دنبال کنندگان این ایده تحمیل شده است و بی شک همراه خود دنبال کنندگان این ایده و عاملان این جنایت برخورد خواهد بود، اظهار داشت: این بدان معنی است کدام ممکن است روحانیت همه وقت در جاری حاضر است. جاده مقدم.” در کنار همراه خود هدف دشمن کار می کرد. روحانیت همچنان {در این} جهان محکم است و ما مفتخریم کدام ممکن است مجاهدین فرزندان سرزنده کشورمان هستند.

وی افزود: دشمن امتحان شده می‌تنبل اجتناب کرده اند اختلافات بین ملت‌های دوست سوء استفاده تنبل، با این حال نمی‌تواند به هدف شخصی برسد. بهتر از بچه ها افغانستان در تأثیر امواج تکفیری جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند و افغان ها ریختن آنها اجتناب کرده اند آمریکا آمریکا را تحقیر کرده اند و این است اقدام جدیدترین آسیبی به وضعیت افراد افغانستان ندارد.

تسنیم/ وحیدی گفت: ایران و افغانستان ملتی همراه خود پایه مشترک و سابقه رشد هستند و دشمنان آزمون ایران هراسی {در میان} افراد افغانستان و افغانستان هراسی {در میان} افراد ایران سودآور نخواهند شد.

وزیر ملت همراه خود اذعان به افرادی که اجتناب کرده اند گروه تروریستی انتقاد کرده بودند، اظهار داشت: «اجتناب کرده اند همه افرادی که صدایشان شنیده شده است پیش بینی داریم این اقدام را محکوم کنند. ما پیش بینی نداریم غرب و آمریکا انتقاد کنند، چون خودشان این دیدگاه را دقیق می کنند و این است انتقاد نماد می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مفهوم حمایت می کنند.

وی در طولانی مدت تاکید کرد کدام ممکن است تمامی پایه های تروریستی حادثه مشهد و امواجی کدام ممکن است آن را سیگنال گذشت است ایجاد خواهد کرد.