هیچ دانشجوی دانشگاه تبریز دستگیر نشد/ همه زندانیان آزاد شدند


به گزارش تبریز تبریز، دکتر صفر نصراله زاده درباره وضعیت فعلی دانشجویان زندانی تبریز گفت: خوشبختانه با نظر حسنه دادستان محترم پایتخت تاکنون تمامی دانش آموزان زندانی تبریز. آزاد شدند و به خانه هایشان بازگردانده شدند.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: دانشجویان فرزندان ما هستند و حاضر نیستیم به جای رفتن به دانشگاه اجازه دهیم این عزیزان در بازداشت به سر ببرند. با استثمار و تحریک احساسات دانشجویان، امنیت و آسایش کشور را از بین ببرد. این کار را کرده بودند و ما از ابتدا فرض می کردیم که خط دانشجو از خط دشمن جدا شده است.

وی در خاتمه از اولیای دانش آموزان خواست در شرایط بد فعلی مراقب فرزندان خود باشند تا در دام دشمنان نیفتند.