همراه خود خورندگان دانشکده تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قدم را شدید بگیرید


به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی روز سه شنبه در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان پردیس بر نیاز تحمیل شهر برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهبود آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری پردیس تاکید کرد. وی ذکر شد: این سیستم ریزی {در این} زمینه ممکن است الگوی خوبی برای این ملت در زمینه استفاده نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم رساندن محل قرارگیری صحیح برای همه زمانها باشد.

رئیس جمهور افزود: پردیس پتانسیل تغییر شدن به بزرگ ترین پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری شهر را دارد.

وی در خصوص مشکلات شهرک پردیس در حیاط ذکر شد: پتانسیل ها پردیس همراه خود ملاحظه به باند این شهرک ارتقاء نیافته است، به همین دلیل مورد نیاز است همراه خود محبوبیت مناسب اجتناب کرده اند وضعیت حال شهرک آغاز شود. سپس همراه خود انگیزه صحیح برای حضور در هدف. امتحان شده جذاب است.

رئیس جمهور کدام ممکن است برای گفتگوی سر به سر همراه خود افراد اجتناب کرده اند پردیس بازدید کرده بود در جریان مشکلات این شهر قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: زیرساخت های شهری پردیس اعم اجتناب کرده اند آب، انرژی الکتریکی، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خواستن به پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات دارد. توسط تجهیزات های پاسخگو برای

موضوع تملک پایین اجتناب کرده اند تولید دیگری محورهای صحبت های رئیس جمهور در مونتاژ شورای شهر پردیس بود.

رئیس جمهور {در این} راستا همراه خود تاکید بر لزوم اقدام در زمینه پایین خواری همراه خود پرداختن به موضوع پایین خواری، تاکید کرد: ورود در نظر گرفته پایین خواری در پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی عمیق در برابر این پایین خواری اطمینان حاصل شود که علم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اوقات فراغت فناوری را می توان افزایش بخشید.

رئیس جمهور افزود: اجازه ندهید تجار پایین را تصاحب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ابزار سودآوری تغییر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت قانونی ملکی را تملک کنند.

وی علاوه بر این بر لزوم ملاحظه اصولاً به امتیازات زیست محیطی در شهرستان پردیس تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مبانی زیست محیطی باید رعایت شود چرا کدام ممکن است بهبود مالی بخشی اجتناب کرده اند ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست است با این حال {در این} قوانین دقیق نشده است کدام ممکن است بافت مخدوش ماهر بودن مانع اجتناب کرده اند آن شود. . بهبود اقتصادی. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی ملت باشد.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی گفتن کرد کدام ممکن است مانع بزرگی بر بالا راه مونتاژ پردیس موجود است کدام ممکن است باید فورا قیمت آن صنوبر شود. موارد باید فورا صنوبر شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: مقامات در تذکر دارد طی ۴ سال قبلی ۴ میلیون واحد مسکونی در موجود در ملت بسازد کدام ممکن است اقدامات مورد نیاز {در این} زمینه {انجام شده} است. علاوه بر این پایان دادن فازهای نیمه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تمام زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن زیرساخت های شهری در میل قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ساختمان های بلندمرتبه را فوق العاده پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم قیمت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خواه یا نه مونتاژ بلوک های مسکونی در ارتفاعات حیاتی است؟ این امر ضمن افزایش قیمت ها، قابلیت واحدهای مسکونی را نیز کاهش می دهد، به همین دلیل مورد نیاز است سوئیچ اکثریت اینها سیستم مسکن را مورد ملاحظه قرار دهیم. بعد از همه خانه های نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه کاره فعلی خواستن به پایان دادن مناسب دارند.

وی علاوه بر این به بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان انصارالغدیر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این بیمارستان یکی اجتناب کرده اند نیازهای افراد جهان است کدام ممکن است باید ظرف مدت شش ماه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با های مورد نیاز انجام شود.