هشدار سردار ابوترابی به گردانندگان کاخ جمهوری: خمینی‌زدایی را متوقف کنید


سردار سید محمد ابوترابی در پاسخ به بردن تصویر امام خمینی در عکسی چاپ شده شده اجتناب کرده اند کاخ ریاست جمهوری در پیامی نوشت: «حتما می‌دانید رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست آوردهای چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست‌تان بلایی به حرکت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت معرفی شده است است که اگر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباشد حرمت میثاق همراه خود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا حتما گذشته تاریخی معکوس می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقصرین این وضع چنان می‌سر خورد که هرکس به در گذشته اجتناب کرده اند انقلابش برگردد.»

چندی پیش عکسی اجتناب کرده اند دیدر مناسب جدیدترین سید ابراهیم رئیسی چاپ شده شد آن، تصویر پدر مingسس انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند دیوار نهاد ریاست جمهوری، بردن شده است! این عکس همراه خود پاسخ‌های فراوانی اجتناب کرده اند جمله اجتناب کرده اند سوی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدجواد آذری جهرمی مواجه شد.

سردار ابوترابی {در این} پیام نوشته است: «آقای رئیس جمهور! این هشدار را قابل توجه بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رفتارنابخردانه مسئولین دفترتان در بردن عکس حضرت امام ابراز پشیمانی کنید. چون آن است رهبرمعظم فرموده‌اند این انقلاب ناشناس خمینی در هیج کجای دنیا شناسایی شده است نیست (حتی در ایران).

حتما می‌دانید رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست آوردهای چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست‌تان بلایی به حرکت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت معرفی شده است است که اگر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباشد حرمت میثاق همراه خود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا حتما گذشته تاریخی معکوس می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقصرین این وضع چنان می‌سر خورد که هرکس به در گذشته اجتناب کرده اند انقلابش برگردد؛ یعنی حجره‌ای به حجره‌اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکی به هرجا که بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

لذا برای سلامت ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تقاضا عاجزانه دارم سیر خمینی‌زدایی را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارید در اطرافیان هر دو هم لباسانتان کسی موقعیت نویسنده‌ی ملعون روزنامه داده ها را بعهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرمت امام این امت تفریحی تنبل که این ملت به حرمت این امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا تاکنون تحملش طاق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبرش لبریز نگردیده؛ که اگر سد‌ نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک آسیب دیده شود، نه اجتناب کرده اند تاک نماد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه اجتناب کرده اند تاکنشان

والسلام علی ممکن است اتبع الهدی

جانباز انقلاب سیدمحمد ابوترابی»

انتهای پیام