نویدکیا: عالی تفریحی مشارکتی ارزشمند / اهمیت رعایت ایده ها تکنیک – خبرگزاری افق


بر مقدمه بررسی ها اطلاعات افق محرم نویدکیا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار مقابل التعاون در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاون تفریحی در گذشته را باختیم، مقابل الدحیل خوشایند تفریحی کردیم با این حال آنها این کار را می کنند. همه وقت برای تفریحی های خوشایند امتیاز نمی دهد.”

وی علاوه بر این ذکر شد: باید هر دقیقه برای تفریحی فردا این سیستم ریزی کنیم از تفریحی فردا فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتفاقات تیمی متوجه شدیم کدام ممکن است همه کارکنان ها به همان اندازه روز آخر پتانسیل شکسته نشده هر دو بردن شدن را دارند.

سرمربی کارکنان فوتبال سپاهان در شکسته نشده ذکر شد: امیدواریم همراه خود این سیستم ریزی بهتری کدام ممکن است در تفریحی بعدی خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ساخت تفریحی کدام ممکن است در هر مورد دیگر به نتیجه جذاب خواهیم رسید، تفریحی بهتری ساخت کنیم.

کارکنان های عربستانی مدعیان سرسختی بودند

او به AFC ذکر شد: او همه وقت با توجه به آمار صحبت می تدریجی، با این حال هر تفریحی شرایط خاص شخصی را دارد، کارکنان های عربستانی رقبا های سختی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های فوق العاده خوبی دارند، با این حال ما امتحان شده می کنیم همراه خود تمام توان تفریحی کنیم.

نویدکیا ذکر شد: اگر می خواهیم صعود کنیم باید همه تفریحی ها را همراه خود کانون اصلی انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکزمان را روی تفریحی ها بگذاریم.

همه گروه های این دسته تهاجمی هستند

وی افزود: ۴ کارکنان گیمرها خوبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت شخصی سعی می کنند اصولاً روی امتیازات تهاجمی کانون اصلی کنند به همان اندازه حفاظت. شرایط به همین منوال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران احتمالا در آن حضور خواهند داشت.” هر دقیقه گلها را ببینید.

سرمربی کارکنان فوتبال سپاهان افزود: مهمترین عامل برای من در فوتبال حفاظت استراتژیک تیمم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله اجتناب کرده اند عالی دقیقه به بعد به همان اندازه پاییز ۹۰ است با این حال واقعیت فوتبال هم موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها می توانند. در هر روزی تحمل فشار خطا می‌کنم. نمی‌خواهم تیمم جایگزین تفریحی تدریجی.” همراه خود تفریحی همراه خود اصولم باید سعی کنیم خطاها کوچکی مرتکب شویم به همان اندازه اجتناب کرده اند شخصی دفاع کردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جایگزین ها نهایت استفاده را ببریم.

مهر