نماهنگ (هیچ چیز حالم را بهتر نمی کند جز روح کربلا) با صدای حاج ابوالفضل بختیاریهر شب جمعه انتظار می رود:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصر جمعه با نمایی از سفر سیدالشهدا علیه السلام با صدای مداحان اهل بیت علیهم السلام اعلام می شود.

عقیق: نماهنگ (هیچ چیز حالم را بهتر نمی کند جز روح کربلا) با صدای حاج ابوالفضل بختیاری، شعر محمدحسین مهدی پناه و تدوین علی افسری توسط موسسه عقیق منتشر شده است.

تعداد سفر: ۱۲

تعداد سفر: ۱۰

هیچ چیز به من احساس بهتری نمی دهد، جز اینکه به سایت شما نگاه کنم
هیچ چیز حالم را بهتر نمی کند، جز چرخش شقیقه تو
ای امیرعالمین ما و لات حدی نداریم

همه خوب به نظر می رسند
من فقط در کربلا با رام روبرو هستم

عشق من محترم است/ من دورم
بوی سیب را می دهم

در رویاهای من / در قلب من
سلام شش ضلعی
….
ای غم عزیز زیر نور مهتاب

هر شب جمعه هی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله می خوانم

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲

هیچ چیز حالم را بهتر نمی کند، جز نفس کشیدن برای تو
هیچ چیز حالم را بهتر نمی کند جز روح کربلا
کاش زودتر می رسیدم بین مهمان ها

با آرزوها/ در این خانه
کسانی هستند که می پرسند! خوشحال

مثل قطرات در اقیانوس
امیدوارم به ساحل شاد بپیوندم

مردم این کشور دچار مشکل هستند
دلشان به امام حسین خوش است
…..
ای غم عزیز زیر نور مهتاب

هر شب جمعه هی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله می خوانم

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲