نماز جمعه تهران به میزبانی وزیر اقتصاد / راه اندازی میز خدمت شاهداری و قدرت امر


نوشته گازرش خبر گازاری فارس، نماز آباد سیاستمدار امروز جمعه ۸ بهمن ماه در امام خمینی رحمه الله دعای امام آیت الله سید احمد خاتمی توسط مای شود تأسیس شد.

احمد الشامی یاور فدرال فرهنگی دانشگویان یمن پاسدار مردم مردم مظلوم یمن و گرامیدشت شهدای یمن صخرانی خواهان کرد در خطبه خود.

نوشتار اصلی: کجاست گازرش، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی، و درایی نز پیش، خطبه ها صخرانی خوحید کرد.

مسجد درهای ساعت ۱۰ صبح با حضور نمازگزاران بازگشای می شود.

اجرای برنامه عالی فرهنگی در کدک و نوگوان، دیدگاه ایشان در خصوص خدمات مردم شهرستان که با حضور رئیس قوه قضائیه و همچینه به عنوان شاهدی در تهران خدمت رسانی شد.

بهترین خبر را از برپایی نماز، ربّمایی مردمی با نظر برجسته کردن خشم آل سعود، آمریکا و اسرائیل و پاسداری از مردم مظلوم یمن، راه مسجد برگزار، اردیبهشت ماه. چود.

انتهای پیام/

می توانید که بهترین را و رایش کنید کجاست. بهترین نظر در صفحه اول بیچنهاد دهد کجاست

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت