:نتاگون: نیروهای روسیه همچنان در ۲۵ کیلومتری کی‌یف قرار دارند


:نتاگون: نیروهای روسیه همچنان در ۲۵ کیلومتری کی‌یف قرار دارند

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت که نیروهای روسیه هنوز در ۲۵ کیلومتری خارج از مرکز شهر کی‌ی.


ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا


این مقام آمریکایی که نامش فاش نشد گفت: «نیروهای روسیه همچنین در


وی افزود: «به دلیل توسعه شهرهای خارکف و چرنیف، ۱۰ کیلومتر خارج از مرکز شهر.انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت