مولوی عبدالحمید با وزیر امور خارجه دیدار کرد


مولوی عبدالحمید با وزیر امور خارجه دیدار کرد

وزیر امور خارجه از حقوق همه اتباع ایرانی در خارج از کشور از برنامه‌های جامع وزارت امور خارجه در استیفای حقان.


به گزارش حسین امیرعبداللهیان در دیدار مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ضمن تاکید بر سیاست دولت مردمی و تحولگرای سیزدهم در حمایت از قاطع و همهجانبه از حقوق تمامی اتباع ایرانی در خارج از کشور، برنامه های جامع وزارت امور خارجه در حقوق استیفای. ایرانیان خارج از کشور خبر داد.


وی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات وین، بر عزم سیاست خارجی در صیانت از حقوق ملت ایران تاکید کرد.

دستگاه دیپلماسی با اشاره به وضعیت منطقه و جهان اسلام، حرکت در جهت تحکیم وحدت در بین اسلامی و امت اسلام را جزو اصول اساسی سیاست خارجی خواند و بر لزوم بسیج همه امکانات در تحکیم فضای همدلی تاکید کرد.

مول عبدالحمید نیز در این دیدار، عشق به میهن اسلامی را وجه مشترک بین تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور خوانده و با اشاره به برنامه های رژیم صهیونیستی در منطقه جهت ایجاد فضای اسلامگریزی و ایرانهراسی، اولویت بخشی به همگانی در دولت مردمی تحولگرای سیزدهم. را اقدامی هوشمندانه دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با آرزوی موفقیت‌کاران ایران در وین، سرافرازی ملت ایران و امت اسلامی.


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت