مهمانان عتبات منتظر خبرهای خوشایند هستند/ استقبال عراق اجتناب کرده اند باز شدن مرزهای ملتمدیرکل روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید:

مدیرکل عتبات عالیات گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت در خصوص استقبال مسئولان عراقی برای بازگشایی مرزهای این ملت همراه خود ایران ذکر شد: بازدید به عتبات یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این روحیه پرشور منتظر خبرهای خوبی اجتناب کرده اند مذاکرات است.

عقیق:بازدید کشوری به فاجعه عتبات ورونا اجتناب کرده اند مارس ۱۹۹۸ به حالت افتادگی درآمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه ایران قصد دارد مرزهای زمینی شخصی را بازگشایی تنبل، با این حال عراق تمایلی به این کار، هرچند اجتناب کرده اند تذکر سیاسی، آرم نداده است. ورونا در ماه های فعلی همراه خود بازدید اثیری به عتبات، مقامات عراق ادامه دارد گشت و گذار سراسری مسافران ایرانی به عراق را تحریک کردن نکرده است.

طرف عراقی حتی در کل خوب سال قبلی چندین بار قول داده بود کدام ممکن است مرز را باز تنبل کدام ممکن است به مرور زمان محقق نشد. همراه خود این جاری، سیدصادق حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت این گروه را در بازدید به عراق همراهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس ها مختلف کسب اطلاعات در مورد بازگشایی مرزهای این ملت همراه خود عراق بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کرد.

وحید اسکندری مدیرکل روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید ذکر شد.له وی در خصوص بازدید رئیس این گروه به عراق برای تسهیل در امور بازدید به خبرنگار حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت خبرگزاری فارس ذکر شد:اکثر موضوعی کدام ممکن است در جاری بازرسی است، باز شدن مرزهای زمینی به روی بازدیدکنندگان ۲ ملت است.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعات کلیدی در هیئت های حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت همراه خود افسران عراقی باز شدن مرزهای سراسری برای مسافران ۲ ملت است.

مدیرکل روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت دلیل برای بی نظیر بسته شدن مرزهای زمینی را فشرده عنوان کرد. ورونا وی افزود: همراه خود ملاحظه به اجتناب کرده اند سرگیری پرواز عتبات اجتناب کرده اند ۴ ماه پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این واکسیناسیون فشرده در کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مناسب مقررات بهداشتی، پیش بینی {می رود} به مرزهای ملت کمک شود. افسران ۲ ملت در جاری بازگشایی هستند

اسکندری ذکر شد: ادامه دارد گذشته تاریخی از محسوس افتتاح حریم پایین خاص نشده است، با این حال همراه خود خاص شدن گذشته تاریخی افتتاح، {اطلاع رسانی} کلی صورت خواهد گرفت. قیمت عتبات.

تأمین: فارس