مهدی خادم اجتناب کرده اند فعالان حفاظت مقدس درگذشت


مهدی خادم، کارشناس حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارگران شهید پس اجتناب کرده اند تحمل عالی فاصله بیشتر سرطان ها در جاری از دست دادن زندگی، خوشایند اظهار داشت.

عقیق: مهدی خادم، کارشناس حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید پس اجتناب کرده اند تحمل عالی فاصله بیشتر سرطان ها مرگبار، خوشایند اظهار داشت.

مراسم وداع همراه خود بسیجیان ادارات مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایی در مسجد «خرمشهر» وسط سراسری انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اسلامی در جاری برگزاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ظهر نیز مراسم وداع تولید دیگری در معراج شهدای تهران برگزار تبدیل می شود.

مراسم ترحیم بعدازظهر فردا (یکشنبه ۲۰ فروردین) اجتناب کرده اند مقابل مسجد شهید «مصطفی خمینی» ۳۰ متری موزه قم {به سمت} گلزار شهدای درگاه امامزاده علی بن جعفر (ع) برگزار تبدیل می شود.